Trelleborg

Folkets röst hörs om rastgårdar

Trelleborg

Trelleborgarna, hundägare och andra, ska få säga sitt om behovet av hundrastgårdar. Det har tekniska nämnden beslutat.

Artikeln publicerades 18 oktober 2012.

Det var på sammanträdet i onsdags som nämnden diskuterade flera olika medborgarförslag om nya hundrastgårdar. Samtidigt funderade man över en utredning som parkchefen Mark Huisman gjort om hundrastgårdarna.

Tekniska nämnden menade dock att det behövdes mer underlag för att fatta beslut om det ska bli fler hundrastgårdar – och i så fall var.

Därför gav nämnden tjänstemännen i uppdrag att sätta igång en medborgardialog, där man hör efter vilka åsikter trelleborgarna har om saken. Dialogen ska genomföras inom ett halvår. Efter det tänker nämnden ta upp medborgarförslagen igen.