Trelleborg

Dieselutsläpp vid tankpåfyllning

Trelleborg

När en tankbil skulle fyllas på, på Statoil på Hesekillegatan, gick något fel och 50 till 100 liter diesel läckte ut.

Artikeln publicerades 31 juli 2012.

Diesel rann ut över området och spred sig även till ett intilliggande buskage.

- Tekniska förvaltningen ska suga upp diesel som hamnat i brunnar och man kommer också att gräva bort förorenad jord, säger Magnus Strid, styrkechef inom Räddningstjänsten.

Vad som orsakade läckaget är ännu oklart.