Trelleborg

Bullerproblem vid Vemmerlöv

Trelleborg Artikeln publicerades

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg kräver att Trafikverket ska utreda och bullerskydda ett antal fastigheter vid Västra Vemmerlöv. Bakgrunden är utbyggnaden av järnvägsspåren för att förbereda för pågatågstrafik.

Trafikverket betraktar den största delen av utbyggnaden vid Västra Vemmerlöv som underhåll. Det innebär att man inte behöver vidta några bullerdämpande åtgärder. Endast där mötesspåret förlängts menar Trafikverket att man kan tala om en väsentlig utbyggnad som kräver bullerskyddsåtgärder för tre fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg håller inte med utan menar att det handlar om en väsentlig ombyggnad i hela området och att ytterligare tio fastigheter bör få åtgärder för att få en tystare miljö.

– Enligt den beskrivning som finns i Trafikverkets policy kan man dra slutsatsen att det rör sig om en väsentlig ombyggnad vid Skytts Vemmerlöv, säger Claus Pedersen, samhällsbyggnadschef i Trelleborg.

Samhällsbyggnadsnämnden pekar också på att antalet passager på sträckan kommer att öka kraftigt när pågatågen börjar gå. Från dagens 25 passager till 100.

Om det skulle visa sig att samhällsbyggnadsnämndens tolkning av utbyggnaden är korrekt gäller andra regler för hur många decibel det får vara vid närliggande bostäder.

För de värst utsatta fastigheterna vid mötesspåret i Vemmerlöv ligger medelljudnivån utomhus på 70 decibel och maxnivån på 93 decibel. När utbyggnaden är klar kan medelnivån öka med två decibel, enligt Trafikverket.

Vid en väsentlig ombyggnad gäller gränsvärdet 60 decibel i medelljudnivå utomhus. Enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut ska åtgärderna vara klara senast 1 maj 2013.