Trelleborg

Avtal måste tas om efter flera missar

Trelleborg Artikeln publicerades

Efter att en trelleborgare överklagat exploateringsavtalet mellan kommunen och Trelleborgshem angående sockerbrukstomten måste nu avtalet tas om. Det följer inte detaljplanen.

– Det var en del saker i exploateringsavtalet som inte följde detaljplanen, säger Ulf Bingsgård (M), kommunalråd i Trelleborg. Därför beslöt vi att ett nytt exploateringsavtal ska upprättas och tas upp för politiskt beslut.

Det handlar bland annat om åtgärder för bullerskydd för inomhusmiljön, som fallit bort i exploateringsavtalet jämfört med detaljplanen.

– Dessutom behöver skrivningen om skyddet mot en olycka med farligt gods förtydligas, säger Jonas Rosenkvist, kommundirektör i Trelleborg. Så det är bäst att ta om beslutet om exploateringsavtalet.

Trelleborgaren som överklagade menade i sin klagan att riskerna som tagits upp i detaljplanen antingen inte fanns med eller hade förminskats i exploateringsavtalet. Det skulle kunna innebära risker för hälsan och säkerheten för de boende i närheten, menar han.

Efter att ha fått besked om att kommunen tänker ta om exploateringsavtalet har han skickat in en komplettering av sitt överklagandet som han vill ska ligga vilande tills kommunfullmäktige godkänner ett nytt avtal som ligger i linje med detaljplanen.