Trelleborg

Arkeolog fann inga forntida spår i Alstad

Trelleborg Artikeln publicerades

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för ett område söder om Alstad skola. I veckan gjordes en arkeologisk utredning men den visade nästan inga spår alls efter några forntida lämningar.

– Arkeologiska utredningar görs alltid i samband med att man tar fram detaljplaner för nya områden, säger Ann-Katrin Sandelius, avdelningschef på plan och bygg.

Den arkeologiska utredningen i Alstad gjordes av företaget Sydsvensk arkeologi.

– Vi har inte hittat någonting mer än en liten sotfläck i den södra delen av området, säger arkeologen Joakim Frejd.

Med hjälp av en grävmaskin schaktades matjorden bort i långa fåror. Men det visade sig vara ett ovanligt orört område. Det fanns inte heller några markeringar om fornlämningar på gamla kartor.

– Det gör det alltid lite extra spännande, säger Joakim Frejd.

Syftet med den nya detaljplanen är att skapa 20 nya tomter.

– Det ska bli fribyggartomter till kommunens tomtkö. De kommer att variera i storlek. Anledningen till att man satsar på utbyggnad av Alstad är att när tågen kommer 2015 så blir det stopp i Östra Grevie. Med en cykelbana dit så ser man Alstad som en utvecklingsort, säger kommunens planhandläggare Kajsa Rue Hallén.