Trelleborg

Anläggning tas i bruk i augusti

Trelleborg Artikeln publicerades

Från och augusti 2011 till och med december 2012 kommer alger och tång att användas för biogasproduktion i reningsverket i Smygehamn. Det står klart sen företaget Norups gård bioraff AB fått uppdraget att driva en pilotanläggning.

Anläggningen kommer att börja byggas under sommaren och ska vara klar 15 augusti. Då startar produktionen som ska pågå till och med december 2012. Företaget Norups gård bioraff AB, som har sin bas i Knislinge, ansvarar för projektet och kommer därför att behöva nyanställa.

– Vi är inne i en expansiv fas. I Trelleborg ska vi hyra in en extra person på timmar för att sköta kontrollen av anläggningen, säger Sven Norup, ägare till Norups gård bioraff AB.

Gasen kommer att produceras med alger och tång som vikigaste basvaror.

– Det blir inga enorma mänger gas som produceras. Viktigaste bitarna är att kunna visa hur produktionen går till och att undersöka vilken blandning mellan alger och jordbruksprodukter som ger bästa effekten, säger Sven Norup.

Kostnaden för att bygga och driva anläggningen ligger på 1 430 000 kronor. Kommunen står för 25 procent, resten kommer från ett svenskt-polskt biogasprojekt som får stöd av Eu.

– Syftet med projektet är att undersöka hur alger kan användas för biogasproduktion. Nu är algerna bara ett problem. Men kan vi använda dem till något nyttigt är det positivt, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Patrik Holmberg (C).

Kommer satsningen att få en fortsättning efter 2012?

– Det vill jag inte föregripa. Anläggningen ska utvärderas en gång i halvåret och sen får vi se vad det ger. Vad man kan säga generellt är att intresset för biogas är stort. Region Skåne har till exempel som mål att köra all kollektivtrafik på biogas senast 2020, säger Patrik Holmberg.