Tema

Hård konkurrens men även möjligheter

Tema Artikeln publicerades

Tre Trelleborgsföretag inriktade på transporter svarar på frågor om framtiden.

1 Hur ser ni på potentialen att utvecklas i Trelleborg?

2 Vilka är era största utmaningar?

3 Vad kan politiker i Trelleborg göra för att underlätta för företagen?

<p><span class="fig-caption-title">Roland Palm, vd, Palms åkeri.1 Jag hoppas och tror på en positiv utveckling. Men vi är hårt utsatta av konkurrens från utländsk arbetskraft. Många av våra konkurrenter använder utländska chaufförer eftersom det är billigare och de slipper betala sociala avgifter. Det ställer till det för oss. Det är tufft, men kan vi lyckas trots detta så blir det nog bra.2 Jag har en del visioner om att utveckla företaget. Det är fortfarande lite halvhemligt. Men jag vill försöka att expandera våra logistiktjänster och vår terminalhantering, så att vi kan bli kvar här i kommunen. Vi vill försöka en större del av godset som kommer in i landet och få fler uppdrag av företagen som vill ha oss och använda oss här i närheten.3 Jag vet inte om politikerna i Trelleborg hjälpa oss så mycket. Det är bra om de lyssnar och är lyhörda. Men de som ska göra något är politikerna i Stockholm. De måste se över reglerna kring utländsk arbetskraft.</span>INJECT_ARTICLE_MIDDLE_SIDEBAR<ul><div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-7' data-adtype="Artikelbanner">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-7';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-7'); });
    }
  </script>
</div>
<div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE! </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="ta_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på trelleborgsallehanda.se. Endast 1 krona första månaden.">
        Fri tillgång till allt på trelleborgsallehanda.se. Endast 1 krona första månaden.
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-57" class="widget GmAdWidget"><!-- TA Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8667" class="lazyThis" data-screenAmount="0.05"  data-maxwidth="320px" data-adName="TAMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8667" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8667').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8667").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8667",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8667", "/EAS_fif.html", "http://eas.trelleborgsallehanda.se/eas?cu=8667;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8667");
  },2000);
</script>
</li>
<div class="gptAd" id='div-gpt-ad-gm-ad-8' data-adtype="Mobil">
  <script>
    var divId = 'gm-ad-8';
    var contentIds = document.querySelector('meta[name="gmd:adspaces"]').getAttribute('content').split(',');
    if(contentIds.includes(divId)) {
      googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-gm-ad-8'); });
    }
  </script>
</div>
</ul>
Foto:

Roland Palm, vd, Palms åkeri.1 Jag hoppas och tror på en positiv utveckling. Men vi är hårt utsatta av konkurrens från utländsk arbetskraft. Många av våra konkurrenter använder utländska chaufförer eftersom det är billigare och de slipper betala sociala avgifter. Det ställer till det för oss. Det är tufft, men kan vi lyckas trots detta så blir det nog bra.2 Jag har en del visioner om att utveckla företaget. Det är fortfarande lite halvhemligt. Men jag vill försöka att expandera våra logistiktjänster och vår terminalhantering, så att vi kan bli kvar här i kommunen. Vi vill försöka en större del av godset som kommer in i landet och få fler uppdrag av företagen som vill ha oss och använda oss här i närheten.3 Jag vet inte om politikerna i Trelleborg hjälpa oss så mycket. Det är bra om de lyssnar och är lyhörda. Men de som ska göra något är politikerna i Stockholm. De måste se över reglerna kring utländsk arbetskraft.

<span class="fig-caption-title">Christer Sering, platschef, Green Carrier.1 Speditionsbranschen är ju konkurrensutsatt, så det är inte helt lätt. Men jag tycker att vi har nischat oss bra och jag tror det finns många positiva aspekter av att hamnen byggs ut. Det är alltid bra när det blir mer fokus på området och om det kommer mer gods in via hamnen.2 Vi vill försöka att fortsätta på den vägen vi redan går. Här på kontoret har vi nischat oss mot Östeuropa. Det är där vi försöker hitta fler potentiella kunder som har transporter fram och tillbaka mellan länderna. Vi är även beroende av rederierna och har ett intresse av att samarbeta med dem.3 Jag tycker att politikerna borde bjuda in företagen till nätverksträffar där man kan prata om hur kommunen tänker i allmänna ordalag om utbyggnad och etableringsstöd för nya företag och så vidare. Jag har varit på några möten förut men skulle gärna vilja se fler.</span>
Foto:
Christer Sering, platschef, Green Carrier.1 Speditionsbranschen är ju konkurrensutsatt, så det är inte helt lätt. Men jag tycker att vi har nischat oss bra och jag tror det finns många positiva aspekter av att hamnen byggs ut. Det är alltid bra när det blir mer fokus på området och om det kommer mer gods in via hamnen.2 Vi vill försöka att fortsätta på den vägen vi redan går. Här på kontoret har vi nischat oss mot Östeuropa. Det är där vi försöker hitta fler potentiella kunder som har transporter fram och tillbaka mellan länderna. Vi är även beroende av rederierna och har ett intresse av att samarbeta med dem.3 Jag tycker att politikerna borde bjuda in företagen till nätverksträffar där man kan prata om hur kommunen tänker i allmänna ordalag om utbyggnad och etableringsstöd för nya företag och så vidare. Jag har varit på några möten förut men skulle gärna vilja se fler.
<span class="fig-caption-title">Ron Gerlach, chef för Stena Lines linjer mellan Sverige och Tyskland.1 Trelleborg är en mycket viktig hamn för Stena Line. Vi har två linjer härifrån och under 2017 räknar vi med att transportera cirka 650 000 passagerare, 200 000 bilar och 145 000 fraktenheter. Vi kommer fortsätta utveckla våra båda linjers potential. Vår linje till Sassnitz är i första hand en passagerarlinje där främst Rügen som destination lockar våra resenärer. Vår linje till Rostock är i första hand en fraktlinje där vi också kan erbjuda en attraktiv produkt för passagerare. Med vårt Swap-avtal med TT Line kan vi numera erbjuda upp till 6 avgångar per dag i varje riktning och detta är något som driver på vår volymutveckling i båda riktningar.2 Vi har ett mycket bra och långsiktigt samarbete med Trelleborgs Hamn och räknar med fortsatt gemensamma ansträngningar för att utveckla färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige. Eftersom vi har stora volymer av frakt och passagerare är det viktigt för oss med en väl fungerande och effektiv hamnverksamhet både från ett kostnads- och tidsperspektiv.3 Stena Line har de enda färjorna med direkt järnvägskapacitet mellan Sverige och Tyskland och är därmed den enda aktör som kan erbjuda järnvägsförbindelse mellan länderna. Vi vill kunna fortsätta erbjuda denna viktiga länk även i framtiden men då krävs engagemang från politiken både lokalt och nationellt när det gäller att lyfta fördelarna med tågtransporter till sjöss. Det är också viktigt att politiker är medvetna om vikten av underhåll och konstruktion av anslutande järnvägsinfrastruktur för att få det att fungera på ett optimalt sätt.</span>
Foto:
Ron Gerlach, chef för Stena Lines linjer mellan Sverige och Tyskland.1 Trelleborg är en mycket viktig hamn för Stena Line. Vi har två linjer härifrån och under 2017 räknar vi med att transportera cirka 650 000 passagerare, 200 000 bilar och 145 000 fraktenheter. Vi kommer fortsätta utveckla våra båda linjers potential. Vår linje till Sassnitz är i första hand en passagerarlinje där främst Rügen som destination lockar våra resenärer. Vår linje till Rostock är i första hand en fraktlinje där vi också kan erbjuda en attraktiv produkt för passagerare. Med vårt Swap-avtal med TT Line kan vi numera erbjuda upp till 6 avgångar per dag i varje riktning och detta är något som driver på vår volymutveckling i båda riktningar.2 Vi har ett mycket bra och långsiktigt samarbete med Trelleborgs Hamn och räknar med fortsatt gemensamma ansträngningar för att utveckla färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige. Eftersom vi har stora volymer av frakt och passagerare är det viktigt för oss med en väl fungerande och effektiv hamnverksamhet både från ett kostnads- och tidsperspektiv.3 Stena Line har de enda färjorna med direkt järnvägskapacitet mellan Sverige och Tyskland och är därmed den enda aktör som kan erbjuda järnvägsförbindelse mellan länderna. Vi vill kunna fortsätta erbjuda denna viktiga länk även i framtiden men då krävs engagemang från politiken både lokalt och nationellt när det gäller att lyfta fördelarna med tågtransporter till sjöss. Det är också viktigt att politiker är medvetna om vikten av underhåll och konstruktion av anslutande järnvägsinfrastruktur för att få det att fungera på ett optimalt sätt.
<span class="fig-caption-title"></span>
Foto: