Sverige

Unga byggjobbare i riskzonen

Sverige Artikeln publicerades

Varje månad omkommer i snitt en byggnadsarbetare i en olycka på sin arbetsplats. Många av dem som dör eller skadas är unga. Felaktiga attityder och dålig utbildning gör byggsektorn till en av landets farligaste.

– Det är skrämmande att så många unga drabbas, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Under 2008–2011 omkom sammanlagt 50 personer i olyckor på byggarbetsplatser.

Varje månad skadas också i genomsnitt 15 unga arbetare så allvarligt att de tvingas till mer än två veckors sjukfrånvaro. Av de närmare 6 000 byggnadsarbetare som drabbades av en sådan allvarlig olycka under perioden var tolv procent i åldern upp till 24 år, en klart större andel än gruppen motsvarar inom byggbranschen.

– Vi ser att man vill visa att man klarar av att göra vissa moment som kanske är riskfyllda. Man tar chanser i allt för stor omfattning mot vad man kanske gör i andra branscher, säger Olsson.

Arbetsmiljöverket håller på med en nationell tillsyn där 4 700 inspektioner hittills har genomförts.

Ett högt uppdrivet tempo med korta byggtider bidrar till att man i många situationer tar större risker än vad man skulle behöva göra på byggarbetsplatserna. Pressen gör att man ibland struntar i att sätta upp ett skydd eller vidta andra åtgärder som kan förebygga ett olycksfall.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier är medveten om problemen och ska just starta ett säkerhetsarbete kallat Säker arbetsplats.