Sverige

Unga byggjobbare i riskzonen

Sverige
A construction worker is backlit from the morning sun while working on a roof in the heat in Chapel Hill, N.C., Tuesday, July 6, 2010. After an extended Fourth of July weekend when temperatures inched into at least the 90s from Maine to Texas and into the Southwest and Death Valley, the mid-Atlantic is embarking on a string of intensely hot days, with temperatures in some places closing in on 100-plus degrees. Temperatures could reach as high as 102 degrees on Tuesday, meteorologists said, and Wednesday was forecast to be the most humid day of the stretch. (AP Photo/Gerry Broome)
A construction worker is backlit from the morning sun while working on a roof in the heat in Chapel Hill, N.C., Tuesday, July 6, 2010. After an extended Fourth of July weekend when temperatures inched into at least the 90s from Maine to Texas and into the Southwest and Death Valley, the mid-Atlantic is embarking on a string of intensely hot days, with temperatures in some places closing in on 100-plus degrees. Temperatures could reach as high as 102 degrees on Tuesday, meteorologists said, and Wednesday was forecast to be the most humid day of the stretch. (AP Photo/Gerry Broome)
Foto:

Varje månad omkommer i snitt en byggnadsarbetare i en olycka på sin arbetsplats. Många av dem som dör eller skadas är unga. Felaktiga attityder och dålig utbildning gör byggsektorn till en av landets farligaste.

Artikeln publicerades 26 april 2012.

– Det är skrämmande att så många unga drabbas, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Under 2008–2011 omkom sammanlagt 50 personer i olyckor på byggarbetsplatser.

Varje månad skadas också i genomsnitt 15 unga arbetare så allvarligt att de tvingas till mer än två veckors sjukfrånvaro. Av de närmare 6 000 byggnadsarbetare som drabbades av en sådan allvarlig olycka under perioden var tolv procent i åldern upp till 24 år, en klart större andel än gruppen motsvarar inom byggbranschen.

– Vi ser att man vill visa att man klarar av att göra vissa moment som kanske är riskfyllda. Man tar chanser i allt för stor omfattning mot vad man kanske gör i andra branscher, säger Olsson.

Arbetsmiljöverket håller på med en nationell tillsyn där 4 700 inspektioner hittills har genomförts.

Ett högt uppdrivet tempo med korta byggtider bidrar till att man i många situationer tar större risker än vad man skulle behöva göra på byggarbetsplatserna. Pressen gör att man ibland struntar i att sätta upp ett skydd eller vidta andra åtgärder som kan förebygga ett olycksfall.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier är medveten om problemen och ska just starta ett säkerhetsarbete kallat Säker arbetsplats.