Sverige

Ras för bostadsbyggandet

Sverige Artikeln publicerades

Under första kvartalet påbörjades cirka 4 850 nya lägenheter, varav 950 i småhus och 3 900 i flerbostadshus.

Det är en minskning med 35 procent jämfört med motsvarande period 2011, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Första kvartalet i fjol påbörjades 7 418 lägenheter, varav 1 877 i småhus och 5 541 i flerbostadshus.

Siffrorna för 2012 är uppräknade med 35 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen.