Sverige

Polisen vill slippa fylleceller

Sverige Artikeln publicerades

Rikspolischef Bengt Svenson vill att andra myndigheter ska ta över en del av polisens uppgifter. Bland annat bör sjukvården ta större ansvar för berusade personer anser Svenson och får delvis medhåll av Polisförbundet.

Rikspolischefen Bengt Svenson tycker att polisens uppdrag har blivit för brett, skriver Dagens Nyheter. Svenson anser att andra myndigheter ska ta över flera av polisens arbetsuppgifter. Bland annat vill han att sjukvården borde ta ett större ansvar för omhändertagande av berusade personer.

Övriga uppdrag som rikspolischefen vill bli av med är bland andra utfärdande av pass, omhändertagande av djur, inspektioner av farliga istappar och hittegods.

Polisförbundet stöder i princip Bengt Svensons förslag att rensa bland polisens arbetsuppgifter.

– Vi håller till stora delar med om de förändringar han vill genomföra. Vi skulle då få ett tydligare uppdrag om vad polisen ska göra så att vi kan fokusera på att förebygga brott och bekämpa brottslighet, säger förbundets ordförande Lena Nitz.

Enligt Nitz tog förbundet förra våren just upp frågan om polisens omhändertagande av berusade personer.

– Det är inte brottsligt längre och vi har egentligen inte kompetens att ta hand om dem i våra arrester. Är man så berusad att man är en fara för sig själv sig själv och andra, då är det i första hand vård man behöver, säger hon.

Lena Nitz anser inte att polisen ska behöva syssla med att exempelvis utfärda pass. Däremot är förbundet inte lika piggt som Bengt Svenson på att sluta utfärda tillstånd till exempelvis fyrverkerier och demonstrationståg.

– Vi är inte lika säkra på att vi vill ta bort det. Det handlar om tillstånd som kan ge en direkt koppling till ordningsstörningar och till vårt uppdrag, säger Lena Nitz.