Sverige

Många kommuner startar nattis

Sverige Artikeln publicerades

Kommuner med barnomsorg kvällar, nätter eller helger blir rekordmånga i år. Under 2012 erbjuder nämligen drygt 30 nya kommuner "nattis", visar TT:s kartläggning. Totalt har över 160 kommuner denna form av service.

I flertalet kommuner har det hittills varit svårt för udda tider-arbetande föräldrar att få barnomsorg tidiga morgnar, kvällar, nätter eller helger. Inte ens hälften av landets 290 kommuner har erbjudit detta. Men i år tillkommer alltså drygt 30 nya kommuner. Därmed kommer för första gången en majoritet, drygt 160 kommuner, att ha denna service, visar de svar TT fått i sin enkät.

– Min bedömning är att det är en tidsfråga innan alla kommuner erbjuder omsorg på obekväm arbetstid, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef vid Sveriges Kommuners och Landsting.

De nya nattiskommunerna finna utspridda från Burlöv till Kiruna.

Bland de kommuner som inte kommit igång med ob-barnomsorg uppger bland andra Sunne och Västervik att det är planerat till nästa år.

I TT:s enkät är det fortfarande en lång rad kommuner, främst mindre, som svarar att nattis inte efterfrågas.