Sverige

Karin Enström ny försvarsminister

Sverige Artikeln publicerades

Karin Enström (M) blir ny försvarsminister. "Det kalla kriget är slut", konstaterar hon och framhåller att dagens värld är komplex och att försvar innebär mer än militärt försvar.

– Karin Enström är en mycket erfaren politiker, säger statsminister Fredrik Reinfeldt och framhåller även hennes erfarenhet som yrkesofficer.

En grundläggande uppgift för försvarsministern är att fortsätta hålla försvarets ekonomi i ordning, säger Reinfeldt.

Karin Enström är född 1966 och riksdagsledamot från Stockholms län sedan 1998. Hon är ordförande i riksdagens utrikesutskott och kapten i amfibiekåren till yrket.

– Jag är glad och hedrad, svarar Enström.

– Det kalla kriget är slut, konstaterar Karin Enström senare och framhåller att dagens värld är komplex och att försvar innebär mer än militärt försvar.

Frågan om det uppmärksammade samarbetet med Saudiarabien passade hon på, men sade att det är bra att saken utreds:

– Vi har en restriktiv lagstiftning.

Annika Nordgren Christensen är försvarsdebattör och var tidigare ledamot av försvarsberedningen (MP) när Enström var dess ordförande.

– Det är en bra person, säger Nordgren Christensen.

Hon tror att det blir mer av samförstånd över blockgränserna i klassisk svensk anda än under Tolgfors.

– Jag tror att Karin, eftersom hon har varit ordförande i denna beredning, har en lite annan ingång. Hon är ingen konfliktorienterad politiker.

Enligt både Nordgren Christensen och Stefan Ring, ordförande i Allmänna försvarsföreningen, råder det ingen tvekan om Enströms kompetens.

Båda anser att hon står inför två stora utmaningar: att få personalförsörjningen på plats i det nya frivilliga försvaret, samt att förbereda nästa försvarsbeslut 2014, som väntas innebära stora ekonomiska påfrestningar.

– Vi får inte glömma bort att den försvarsreform som Sten Tolgfors genomdrev är beslutad men inte genomförd, säger Ring.

Det är inte givet att personalförsörjningen kommer att lyckas, betonar han.

Materielförsörjningen väntas också bli mycket dyr. Till skillnad från under det kalla kriget slits materielen på ett annat sätt när den används i exempelvis Afghanistan. Till det kommer anskaffningen av nya Gripen-plan. ÖB har påpekat att det kan krävas ett särskilt anslag för det, säger Ring.

– Karin Enström kommer inte att vara sysslolös, säger han.

Förre försvarsministern Sten Tolgfors avgick i kölvattnet av Sveriges Radios avslöjande om svenska planer på ett bygge av en vapenfabrik i Saudiarabien.

Sverige slöt 2005 ett avtal om militärt samarbete med Saudiarabien. Inom det avtalet fanns planer på att upprätta en saudisk anläggning för pansarvärnsrobotar.

Efter veckor av intensiv mediebevakning i vapenaffären lämnade Sten Tolgfors regeringen på egen begäran. Han sade sig länge ha planerat att avgå senare i vår, men medietrycket påskyndade beslutet. Trots det hade statsminister Fredrik Reinfeldt ingen ersättare redo, utan utsåg infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som tillfällig försvarsminister.

Tolgfors försäkrade att det inte låg något politiskt spel bakom hans avgång. Samtidigt hade försvarsdepartementets inblandning i saudivapenaffären blivit allt mer uppenbar, trots försvarsministerns försök att skylla på att FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) "strulat till" relationerna med Saudiarabien genom att lova mer än vad det kan hålla.

Tolgfors är anmäld till riksdagens konstitutionsutskott och granskningen inleds i höst. Förundersökning om misstänkt brott inom FOI pågår.