Sverige

Fler kvinnofridsbrott på sommaren

Sverige Artikeln publicerades

Våldet mot kvinnor tar inte semester, tvärtom ökar anmälningarna om grov kvinnofridskränkning under sommarmånaderna. I snitt anmäls sex procent fler fall på sommaren jämfört med övriga året, visar siffror från Brå.

Mellan 2001 och 2011 anmäldes i genomsnitt 185 fall per månad i landet, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Men under juni, juli och augusti ökade antalet anmälningar med i snitt sex procent jämfört med övriga delen av året.

– Sommaren är en särskild riskperiod för väldigt många, säger Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer.