Sverige & Världen

Ikea vill halvera matsvinnet

Fakta: Ikeas plan för minskat matsvinn

Ekonomi Artikeln publicerades

Ikeas satsning för att minska matsvinnet får stor effekt, med tanke på att det finns nästan 400 Ikeavaruhus runt om i världen, med både matserveringar och försäljning av livsmedel.

– När vi tittade på det här med matavfall såg vi att vi slänger mer än vi borde och det gör ju ont i den småländska själen, samtidigt som vi vill vara ansvarsfulla. säger Ylva Magnusson, talesperson för Ikea Food Services.

Den teknik som används är enkel. En våg med en soptunna är kopplad till en pekskärm.

– När våra medarbetare skrapar ner matavfall så registrerar de samtidigt vilken tid på dagen det är och vilken typ av mat de kastar, berättar Magnusson.

Med dagliga rapporter om mängd, tidpunkt och typ av mat som kastas blir det lättare att planera för att slippa kasta livsmedel. När vågen testades på två varuhus i USA och två i Storbritannien lyckades de restaurangerna minska matsvinnet med mellan 30 och 50 procent på sex månader.

Målet är nu att halvera matsvinnet till augusti 2020. I december började metoden införas och hittills har 84 varuhus börjat väga och registrera svinnet.

– Från december och till sista maj har vi därmed undvikit att slänga 176 000 måltider à 450 gram. Om man räknar på ett genomsnittspris på cirka 50 kronor så blir besparingar 880 000 euro (cirka 8,5 miljoner kronor) som vi har undvikit att slänga bort, säger Magnusson.

Som bonus har även många av de Ikea-anställda som arbetar med livsmedel tagit med sig medvetenheten kring matsvinn hem. En medarbetarenkät visar att hälften av dem vidtar åtgärder i hemmet för att slippa kasta mat.

– Vi har 18 000 människor som jobbar med mat på Ikea så vi ser att det här får ringar på vattnet, konstaterar Ylva Magnusson.

Ikeas satsning för att minska matsvinnet får stor effekt, med tanke på att det finns nästan 400 Ikeavaruhus runt om i världen, med både matserveringar och försäljning av livsmedel.

– När vi tittade på det här med matavfall såg vi att vi slänger mer än vi borde och det gör ju ont i den småländska själen, samtidigt som vi vill vara ansvarsfulla. säger Ylva Magnusson, talesperson för Ikea Food Services.

Den teknik som används är enkel. En våg med en soptunna är kopplad till en pekskärm.

– När våra medarbetare skrapar ner matavfall så registrerar de samtidigt vilken tid på dagen det är och vilken typ av mat de kastar, berättar Magnusson.

Med dagliga rapporter om mängd, tidpunkt och typ av mat som kastas blir det lättare att planera för att slippa kasta livsmedel. När vågen testades på två varuhus i USA och två i Storbritannien lyckades de restaurangerna minska matsvinnet med mellan 30 och 50 procent på sex månader.

Målet är nu att halvera matsvinnet till augusti 2020. I december började metoden införas och hittills har 84 varuhus börjat väga och registrera svinnet.

– Från december och till sista maj har vi därmed undvikit att slänga 176 000 måltider à 450 gram. Om man räknar på ett genomsnittspris på cirka 50 kronor så blir besparingar 880 000 euro (cirka 8,5 miljoner kronor) som vi har undvikit att slänga bort, säger Magnusson.

Som bonus har även många av de Ikea-anställda som arbetar med livsmedel tagit med sig medvetenheten kring matsvinn hem. En medarbetarenkät visar att hälften av dem vidtar åtgärder i hemmet för att slippa kasta mat.

– Vi har 18 000 människor som jobbar med mat på Ikea så vi ser att det här får ringar på vattnet, konstaterar Ylva Magnusson.