Smygehamn

Förfallen mur borde rivas och byggas upp på nytt

Smygehamn Artikeln publicerades

Smygehuks fyrmur borde rivas och byggas upp igen, i alla fall den norra delen som går längs med väg 9.

Det anser en Smygebo i ett medborgarförslag till Trelleborgs kommun.

Smygebon föreslår att en ny mur byggs söder om cykelvägen och att den del av muren som inte rivs renoveras. Samtidigt bör även cykelbanan repareras, står det i medborgarförslaget.

I sin utveckling av förslaget skriver Smygebon att fyrmuren är till hälften raserad på grund av väder, vind och plogbilar.

"Detta ger ett tråkigt intryck för alla de hundratusentals turister som besöker platsen eftersom den utgör ett av Trelleborgs främsta turistmål", skriver Smygebon som även menar att muren har ett kulturhistoriskt värde och är uppbyggd på bland annat flinta och klappersten från stranden nedanför.