Skegrie

Vill slippa bajspåsar vid cykelväg

Skegrie

En Skegriebo vill att kommunen sätter upp en papperskorg för hundbajspåsar längs cykelvägen mellan Skegrie och Snarringe.

Artikeln publicerades 14 augusti 2012.Skegriebon skriver i ett brev till tekniska förvaltningen att "någon eller några oseriösa hundägare" slänger påsarna på marken längs cykelvägen.