Skegrie

Många kör fel på väg till E 6

Skegrie Artikeln publicerades

En boende på Södra Torvängsvägen i Skegrie skriver ett brev till tekniska förvaltningen och påtalar att många bilister tror att man fortfarande kan köra på E6 via Skegrie byaväg.

Och när de upptäcker att det inte går så kör många tillbaka på vägen i mycket hög hastighet, skriver Skegriebon.

Vissa tror också att man kan köra på E 6 via Södra Torvängsvägen, vilket gör att de som bor där knappt vågar släppa ut sina barn, menar brevskrivaren som tycker att det borde sättas upp fler skyltar som visar bilisterna rätt väg till den nya motorvägen.