Varning i Skåne efter mjältbrandsdöd

Skåne Artikeln publicerades

Smittskydd Skåne varnar aktiva heroinmissbrukare sedan en heroinist i Danmark avlidit i vad som misstänks vara mjältbrand.

Troligen har bakterien funnits i förorenat heroin.

– Tack vare sprutbytesprogrammen har vi en unik möjlighet att snabbt sprida informationen till våra missbrukare, säger Håkan Ringberg, tillförordnad smittskyddsläkare.

Han betonar att smittan inte sprids mellan människor. För personer som inte är injicerande missbrukare finns ingen anledning till oro.