Spannmålsskörden bättre än i fjol

Skåne Artikeln publicerades

Lantmännen räknar med en spannmålsskörd på 5,2 miljoner ton. Det är högre än skörderesultatet de senaste två åren och även strax över Statistiska Centralbyråns femårssnitt.

Prognosen utgår från den odlade arealen av spannmål, oljeväxter och baljväxter (trindsäd) i kombination med genomsnittsskörden de senaste fem åren.

– I vissa områden har allt regn som föll i juni orsakat allvarliga skador. Men totalt sett ser det bra ut än så länge, säger Charlotte Elander vid Lantmännen.