Spannmålsskörden bättre än i fjol

Skåne
©SCANPIX SWEDEN, 2000-07-19.ârets skËrdar.SkËrdarna hotas av det myckna regnandet. Hâ°r en Ãker utanfËr SËdertâ°lje.Vete-Ãker.Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIXCode: 71420
©SCANPIX SWEDEN, 2000-07-19.ârets skËrdar.SkËrdarna hotas av det myckna regnandet. Hâ°r en Ãker utanfËr SËdertâ°lje.Vete-Ãker.Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIXCode: 71420
Foto:

Lantmännen räknar med en spannmålsskörd på 5,2 miljoner ton. Det är högre än skörderesultatet de senaste två åren och även strax över Statistiska Centralbyråns femårssnitt.

Artikeln publicerades 5 juli 2012.

Prognosen utgår från den odlade arealen av spannmål, oljeväxter och baljväxter (trindsäd) i kombination med genomsnittsskörden de senaste fem åren.

– I vissa områden har allt regn som föll i juni orsakat allvarliga skador. Men totalt sett ser det bra ut än så länge, säger Charlotte Elander vid Lantmännen.