Inga nya bakteriefall i Skåne

Skåne
STOCKHOLM 11 MARS1999 - Smittskyddsinstitutet- Den dËdliga"superbakterien" MRSA sprider sig pà svenska sjukhus. Ænnu en kvinna har avlidit efter en svÃr infektion orsakad av streptokocker typ A i NorrkËping i sËndags.Foto: HÃkan Lindgren Code: 36809COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN.
STOCKHOLM 11 MARS1999 - Smittskyddsinstitutet- Den dËdliga"superbakterien" MRSA sprider sig pà svenska sjukhus. Ænnu en kvinna har avlidit efter en svÃr infektion orsakad av streptokocker typ A i NorrkËping i sËndags.Foto: HÃkan Lindgren Code: 36809COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN.
Foto:

Inga nya fall av svåra infektioner, orsakade av aggressiva streptokock-A-bakterier, har rapporterats det senaste dygnet i Skåne. De som vårdas på sjukhus för sina infektioner har dessutom börjat må bättre.

Artikeln publicerades 2 maj 2012.

De som nu vårdas på sjukhus för sina infektioner har börjat må bättre. Ingen av de fyra som insjuknat efter operationer på Landskrona lasarett behöver längre intensivvård.

I eftermiddag väntas besked i frågan om verksamheten med planerade operationer i Landskrona kan återupptas, upplyser Region Skånes presstjänst.

Normalt förekommer i Skåne ett 60-tal fall av svåra streptokockinfektioner per år. Av de 43 fallen som redan inträffat i år har elva personer varit livshotande sjuka.

De flesta fallen har varit i västra Skåne, bland annat i Trelleborg, men det är oklart varifrån smittan kommit. Fyra patienter som i förra veckan opererades i Landskrona insjuknade och därför är operationsavdelningen där tillfälligt stängd.

Någon motsvarande ökning av svåra streptokock-infektioner har inte upptäckts i resten av landet. Streptokocker är vanligt förekommande bakterier, som bland annat orsakar halsfluss och svinkoppor.

Ungefär var tionde person bär på bakterien utan symptom. Ibland dyker det dock upp aggressiva varianter som kräver snabb behandling med antibiotika och ibland även kirurgiska ingrepp.