Signerat Karlsson

Stoltsera med skolan

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

Läraryrkets framtid befinner sig i ett moment 22.

Bland unga har det förlorat i status på grund av lön och arbetsmiljö. Det leder i sin tur till att allt färre söker till lärarutbildningen med följden att intagningskraven sjunker, vilket i sin tur ytterligare sänker yrkets status.

Något måste göras för att vända den negativa utvecklingen.

Den här bilden av läraryrketssvåra dilemma återfinns i en nyutkommen rapport från Sydsvenska industri- och handelskammaren. Stolthet och misströstan heter rapporten som är skriven av Joakim Lundblad. Den bygger på en undersökning av drygt 500 gymnasielärare vid 279 skolor. Det är ingen munter bild som ges.

Trots att många lärare är stolta över sina insatser är de överlag missnöjda med sina arbeten. Nästan hälften av lärarna ångrar sitt yrkesval.

I en tid då svenska elever presterar sämre borde man satsa på mer undervisning. Tyvärr uppger en majoritet av de tillfrågade lärarna att de ägnar mindre än halva arbetstiden åt undervisning. Istället för att vara i klassrummet och ägna sig åt sin huvuduppgift finns det en rad andra arbetsuppgifter. Administration, tillsyn, utvärdering, dokumentation, samverkan och marknadsföring stjäl lärarnas tid.

Ska man göra någotför att vända den negativa trenden och få fler att vilja utbilda sig till lärare måste man börja i rätt ände och förbättra arbetssituationen med en god löneutveckling och bättre arbetsmiljö.

Dagens lärare är de bästa ambassadörerna för sitt yrke. Men då måste de också ha anledning att vara stolta.