Signerat Karlsson

När egen måttstock går före policy

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

När tekniska förvaltningen i våras hade en personalfest överskreds medvetet kommunens representationspolicy. Festen för de 74 deltagarna skulle egentligen fått kosta högst 44 900 kronor men kostade istället 52 386 kronor, vilket TA rapporterade om i förra veckan.

Förvaltningens chef, Martin Nilsson, menar att de extra kostnader ska ses som personalvård.

”Jag har valt att lägga ambitionen ett snäpp högre av personalskäl”, säger han till TA.

Men frågan blir då: Vad är en policy värd om den medvetet överskrids? Svaret är givet, inte mycket.

I det här fallet handlar det inte om politiker utan tjänstemän som har brutit mot de gällande reglerna.

I mitten av december förra året avslöjade TA att ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden på en inspirationsresa till Köpenhamn ätit och druckit för långt mer än tillåtet enligt gällande regler.

När tidningen fortsatte granskningen av kommunens representation fann man att politiker och tjänstemän överskridit den gällande policyn vid totalt sju tillfällen. Restaurangbesöket i Köpenhamn var det dyraste följt av tekniska förvaltningens vårfest som kostade 539 kronor per person, vilket är 164 kronor över gränsen.

För att en policy ska fungera måste det finnas kontrollmekanismer. Tyvärr visar TA:s granskning att dessa saknas inom kommunen. Den bilden bekräftas också av ekonomichef Agneta Sjölund som uppger att man inte kontrollerar om representationspolicyn följs.

Det finns bara en sak att säga: Skärpning! De gemensamma resurserna ska och måste vårdas varsamt. Då måste man också säga till på skarpen om det äts och dricks för mycket.

Det duger inte att politiker och tjänstemän har egna måttstockar för vad som är rimlig representation.