Signerat Karlsson

Låt domen falla snabbare

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

Sveriges Radio rapporterade på torsdagen om två körskoleägare som efter fem års väntan på att domstolen skulle pröva en tvist om pengar bestämde sig för förlikning 2008.

De stämde sedan staten och fick nyligen rätt till skadestånd av Högsta domstolen. En av bilskoleägarna berättar att han blev mycket trött när målet inte blev avgjort och att han förlorat förtroendet för staten.

Det kan finnas fler konsekvenser av utdragna rättsprocesser, till exempel att vittnen glömmer vad som har hänt eller att företag inte kan startas i tid för att ett bygglovsärende överklagas till domstol.

I hela landet klarar ingenav förvaltningsrätterna den uppsatta tidsgränsen och bara 21 av landets 48 tingsrätter. Det är inte bra.

Tittar man närmare på statistiken är siffrorna inte så alarmerade, även om det finns stora lokala variationer. Vid Kristianstads tingsrätt uppfyller man målet för brottsmålen men inte för tvistemål. Vid Ystads tingsrätt är situationen den omvända. Sett över hela landet är det framför allt i storstadsområdena som rättsprocesserna är mest utdragna. Bäst i landet är till exempel Lycksele tingsrätt i Västerbotten. Där det bor mycket människor har också rättsväsendet mest att göra.

Landets domstolar måstearbeta mer mot tiden. Länken mellan brott och straff får aldrig brytas och inget tvistefrö får växa sig starkt. För hela samhällets skull måste därför domen falla snabbare. Om inte målen avgörs i tid urholkas successivt förtroendet för rättsväsendet.