Signerat Karlsson

En mindre riksdag blir mindre anonym

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

All offentlig makt i Sverige utgår från folket, står det i vår grundlag.

Syftet är välkänt, vi har demokrati och vid allmänna val väljer vi våra politiska företrädare. Till riksdagen, landets högst beslutande organ, är hela landet med och röstar fram ledamöter. För demokratins skull borde därför riksdagen vara så stor som möjligt.

Riktigt så enkelt är det inte. Ett större parlament är inte nödvändigtvis bättre än ett mindre när det gäller att utöva makt. Det är en av anledningarna till att riksdagens 349 ledamöter bör minska i antal. Sedan tidigare är det känt att Moderaterna vill dra ner på antalet ledamöter med 100 till 249. Folkpartiet är nu inne på samma linje. Det framgår av partiets programkommitté som menar att en mindre riksdag skulle öka ansvarsutkrävandet av riksdagsledamöterna, skapa en helhetssyn inom politiken och ge ekonomiska besparingar.

Förvisso sparar man pengar med färre politiker men den största vinsten med en mindre riksdag är inte den ekonomiska utan en bättre koppling mellan politikerna och väljarna. Med dagens 349 ledamöter är det alldeles för enkelt att bli anonym, att bli en ledamot i mängden. Det är allvarligt för politiken får aldrig döljas eller skylas över. Politikerna ska vara aktiva och synas för sina väljare oavsett om man verkar i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

För demokratins skull bör därför riksdagen bli mindre.