Signerat Duveborn

Affärer främst

Signerat Duveborn Artikeln publicerades

Telia Sonera har ett nära samarbete med sex totalitära regimer, rapporterar SVT:s Uppdrag Granskning.

Inga problem, menar ledningen. Man följer ju lagen. Avlyssning är tillåtet i alla länder. Vad man då bortser från är hur avlyssningen genomförs – utan en rättssäker process – och att det alltid är känsligt att göra affärer med diktaturer.

Det kan tyckas pinsamt att ett företag som till stor del ägs av den svenska staten har en så slapp inställning till frågor som rör mänskliga rättigheter.

Utrikesminister Carl Bildt (M) tycker att agerandet är ”graverande”, vilket är berömvärt. Samtidigt tror han att ett ingripande från staten skulle sakna effekt.

Med tanke på Bildts syn på vapenexport till Saudiarabien skulle man kunna få för sig att han tycker likadant nu som då: Hur skulle situationen för mänskliga rättigheter i Vitryssland förbättras om de köpte franska teletjänster?