Marianne Ekdahl

Europaforum värt att fira

Marianne Ekdahl Artikeln publicerades

En tioårsdag ska firas! Och nyss tioårsjubilerande Europaforum Hässleholm är mer än värt de varmaste gratulationer.

Under den tionde upplagan av Europaforum, som hölls i april, fyllde man salarna varje dag under de fyra dagarna med diskussioner om Kroatiens väg mot EU, demokratikamp i Vitryssland, EMU och eurokrisen, innovation och ekonomisk tillväxt, aktivt åldrande i dag och ungdomars drömmar om framtidens Europa.

På tio år har man lyckats bygga uppSveriges främsta forum för fördjupad debatt om EU och av aktuella frågor ur ett europeiskt perspektiv.

”Vi har skapat en helt unik demokratisatsning, och vi har byggt upp den helt underifrån”, menar Lorenz Pucher som ansvarat för Europaforum under dessa tio år.

Och han har rätt. Europaforum har blivit en plats dit alla som engagerar sig i Europafrågor söker sig varje år: politiker, tjänstemän och journalister från Stockholm, Köpenhamn, Bryssel och Wien. I år deltog EU-minister Birgitta Ohlsson (FP), förre jordbrukskommissionären Franz Fischler, och biståndsminister Gunilla Carlsson (M). Och många, många samhällsintresserade hässleholmare i alla åldrar.

Det finns ett stort behov i Sverige av ett diskussionsforum för fördjupning i frågor som rör Europa. I stor utsträckning fokuserar media på dagsnyheter och på det som är uppseendeväckande, och mindre på fördjupning och de långa perspektiven.

Den rollen har Europaforum intagit. Forumet har också blivit en plats för seriöst agendasättande i både stora och små frågor.

Årets tema på Europaforum var förtroende: vårt förtroende för Europa, och Europas förtroende för medlemsländerna. Det är ett ämne som är väl valt i en tid då mycket handlar om krishantering i finanskrisens spår. Nästa års ämne blir Tyskland. Även det är väl motiverat. Vi svenskar är ofta väl insatta i fransk och brittisk politik, men är ofta förvånansvärt ointresserade av vad som sker i vårt största grannland, som också är Europas största land, Sveriges främsta handelspartner och motorn i den europeiska integrationen.

Jag frågade arrangören Lorenz Pucher hur han ser på vad man har åstadkommit på tio år:

”Det bästa med Europaforum är att vi lyckats få olika människor samman. Här förenas EU-nördarna med gymnasieungdomar, och pensionärer med EU-tjänstemän”, säger han.

Förutom att skapa en bred mötesplats, är förmedlingen av kunskap det viktigaste resultatet:

”Eftersom 50 procent av besluten som fattas i våra kommuner på ett eller annat sätt påverkas av EU, behöver medborgarna och våra förtroendevalda ha kunskap”, fortsätter Lorenz.

Europaforum har dessutom satt Hässleholm på kartan på ett sätt som fler skånska kommuner kan lära av. Det har lönat sig för en relativt liten kommun i nordöstra Skåne att våga satsa högt, och våga vara uthållig.

Marianne Ekdahlär fri skribent och kommunikationsansvarig på ESS Scandinavia.