Madeleine Brandin

Trelleborg i andra upplagan

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

Trelleborg AB höll bolagsstämma förra veckan, en imponerande och samtidigt familjär tillställning på Söderslättshallen med åttahundra deltagare.

Jag gick dit efter att först ha läst poesi på en medlemsträff för en av PRO-föreningarna. Valborgsmässoafton sprakar tjugotals eldar längs Östra stranden bort till Dalabadet. En av mina gäster vid firandet på stranden har som tradition att bada naken denna första vårkväll. Tänk om vi korsbefruktat mellan dessa, vem vet vad som kommit ut? Tänk om det varit poesiuppläsning på Trelleborg AB, om vi läst finansiella rapporter på PRO och om PRO-medlemmarna badat näck under Valborgsfirandet.

Att på allvarfå nya förhållningssätt är mycket svårt. Som vi kunnat läsa i TA har Kockums nu lämnat slutligt besked – de etablerar sig inte i Trelleborg, där kommunen redan ställt i ordning ett område. Tegeltillverkningen som i stor skala var på väg till Trelleborg för några år sedan kom inte heller. Jordberga sockerbruk lade ner för flera år sedan, Pergo och Dux i år. Föreställningarna man har om Trelleborg bottnar i en lång tradition och historia och sitter djupt, men framtiden kräver nya tankebanor.

Trelleborgs kommun anställde vid sekelskiftet den arkitekt som lyckats genomföra omdaningen av Staffanstorp från villaförort till småstad. Hennes tid som stadsbyggnadschef här i Trelleborg blev kortvarig. Trelleborgs hamn var en helig ko, och hennes idéer om en god stadsmiljö för människor fick inte gehör, så hon gick till Lomma kommun, där hon blev drivande i genomförandet av Lomma sjöstad. Trelleborgs kommun har haft två utifrån kommande kommundirektörer, som båda skåpats ut efter kort tjänstgöring, den ena av (s)-styret, den andra av alliansen. Vad dessa hade bidragit till vet man inte, men det tyder på att det är svårt med omställningar.

Trelleborg ABär en världsledande industri med verksamhet i Bengaluru i Indien, Xingtai i Kina, Macaé i Brasilien. Man har utarbetat en förmåga att fånga upp samhällutvecklingen och hitta de glipor där man behöver täta, dämpa och skydda. Man levererar små komponenter som placeras i stora sammanhang, kritiska applikationer i krävande miljöer.

Det är komponenter i fordon, tryckdukar, tätningar kring flytande gas, livsmedelsförpackningar, man är i djupa hav, i brännheta områden. Av den gamla gummifabriken har blivit något annat. Vi kan vara glada att Trelleborgs namn förs ut i hela världen. Trelleborg AB kunde lätt placera sitt huvudkontor var som helst, för oss är det en stor fördel att koncernen ligger kvar här. Kommunen kanske kan lära sig av sin namne hur man ställer om och ändrar ett förhållningssätt. Lika nödvändigt som det var för gummifabriken att ställa om, lika nödvändigt, svårt och smärtsamt är det för Trelleborgs kommun.