Madeleine Brandin

Spotta inte ut kärnan

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

När vi tänker på Region Skåne gäller det nog i första hand sjukvård och kollektivtrafik.

Men där arbetas också med näringsliv, kultur och markanvändning. I projektet Strukturbild Skåne har man myntat begreppet ”Den flerkärniga miljonstaden Skåne”.

”Usch”, säger min syster. ”Sådant planerarspråk. Får man en kärna i munnen spottar man ut den. Jag går ner på stan eller till centrum men aldrig till en stadskärna.”

I söndagens Sydsvenskan fanns ett stort reportage med Ilmar Reepalu. Han är stolt, med rätta, över Malmö med nya Hyllie, Västra hamnen, Citytunneln, Öresundsbron och högskolan. Malmö kommer att fortsätta utvecklas som en av Skånes tillväxtmotorer. I lördagstidningen kunde man läsa att Öresundsregionen framöver ska marknadsföras som Copenhagen Malmö Region.

I sådana perspektiv ärdet riktigt och viktigt att hålla fast vid ”Den flerkärniga miljonstaden Skåne”. Skåne erbjuder stor valfrihet med många olika boendemiljöer, stor stad, liten stad, by och landsbygd. Det är nära mellan alla och den gemensamma arbetsmarknaden är stor. I Skåne är det inte ovanligt att man bor, arbetar och har sina fritidsaktiviteter i olika kommuner till skillnad från Göteborgs- och Stockholmsregionerna.

Det finns enligt strukturbilden tre tillväxtmotorer i Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg samt fyra regionala kärnor, Kristianstad plus Hässleholm, Ystad och Landskrona. Men hoppsan, var är Trelleborg? Ystad är ett östligt regionalt nav, Landskrona är det i kraft av egen kapacitet. Trelleborg lyckas inte utmärka sig.

Trelleborg är en del av denna flerkärniga miljonstad. Vad betyder alla orden i en strukturbild? Om inte annat så är det sättet man kan komma till tals med näringsdepartementet! Konkret är det att binda samman Skåne med en god kollektivtrafik. Att komplettera mer än konkurrera, lyfta fram orternas särart och erbjuda varierade boendemiljöer. Förtäta till attraktiva miljöer är bra, men spara på både grönområden och åkermark. Att skapa mötesplatser, inte bara för att fika och äta, utan att ge möjlighet till oväntade kreativa möten, där nya företagsidéer kan växa fram. Stadskärnor lockar företag, som vill nå människorna.

Skåne är inte nog. Många arbetspendlar till Danmark och Kastrup är vår internationella flygplats. Det finns utvecklingskorridorer att bejaka, framtida HH-förbindelsen och Fehmarn-Bältbron nämns.

Var finns Trelleborgoch Söderslätt i detta? Jag har på känn att en gammal kultur sitter kvar i väggarna: Vi vänder ryggen åt de andra, ingen ska säga åt oss hur vi ska göra, varken länsstyrelse eller regionen! Vi är misstänksamma mot omvärlden. Nå, pågatågen har vi äntligen snart här, men i övrigt klarar vi oss på egen hand.

Av Skånes 33 kommuner har 22 deltagit i arbetet. Trelleborg hör till dem som inte varit med. Trelleborgs kommun måste öppna sig på allvar mot omvärlden och aktivt och offensivt samverka med andra kommuner!

Madeleine Brandinär arkitekt och författare.