Madeleine Brandin

Affärsänglar och omaka par

Madeleine Brandin Artikeln publicerades

Hur får man en riskkapitalist att investera 20 miljoner i en dokumentärfilmare?” Det var ämnet för ett seminarium i Malmö förra veckan.

Det finns en mängd förlegade och förutfattade uppfattningar om näringsliv och kultur. Inte minst bland kulturutövarna själva. Det är mycket man tror och mycket man inte förstår om varandra. Därför har Region Skåne beviljats medel från Tillväxtverket till en förstudie med det kryptiska namnet KKN. Det ska uttydas Kreativa och Kulturella Näringar. Nå, trots den knepiga förkortningen har många intressanta saker kommit fram i mötet mellan näringslivets marknadsförare och räknenissar och kulturlivets flummare och grubblare.

Förstudien genomfördes i samarbete med just Trelleborgs och Landskrona kommuner med engagemang av kulturförvaltningarna och näringslivskontoren under mars–juni i år. Almi och Teknopol ledde arbetet.

Kreatörer har dålig marknadskännedom, är dåliga på att räkna, sälja in och övertyga, kan dåligt beskriva kundnyttan. Affärsfolket jobbar efterfrågestyrt för mervärden och lönsamhet. Slutsatsen är att de behöver och befruktar varandra. Det finns människor med dubbel examen från både Handelshögskolan och Dramatiska institutet. De kan berätta.

Connect Skåne är ett forum som, likt Draknästet i teve, sammanför affärsänglar, det vill säga riskkapitalister som vill satsa kunskap, kontakt och kapital med kulturutövare. Konstnären kan ibland inte själv se potentialen i sitt projekt. Affärsänglar satsar på kultur för att de har ett samhälls- och kulturintresse, för att det är en spännande och utmanande risk! Företag vill gärna förknippas med kulturella uttryck. Det berättade Sophie Persson, en affärsängel som älskar att göra affärer. Hon är ett veritabelt energiknippe, styrelseordförande i flera företag, vd i andra. Av idrottsrörelsen hade hon lärt om teambyggande, om vikten av träning, av kultursektorn hade hon lärt att leda heterogena grupper, om andra drivkrafter än pengar.

Kreativa näringar kan jämföras med forskning. Man ställer nya frågor och söker andra svar, man drivs av annat än att tjäna pengar. Den stora skillnaden är att det är vedertaget att forskning kostar och att forskning är en råvara för företag. Kultur däremot får inte kosta pengar och ses som ”nice extra”.

Turism är en näring. Men kultur? Javisst. Man vet inte från början vad som blir ett kommersiellt genomslag, som Millenietrilogin eller Skype eller Sweden Rock Festival i Norje.

Utan idéer, utan den opåtagliga känslan, den mänskligt specifika lusten, nyfikenheten, euforin kan företagandet inte utvecklas. Människan lever som sagt inte av bröd allena. Tomas Tranströmer skriver i dikten Preludier II om läsupplevelsens dubbla rörelse: Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån / en kommer utifrån / och där de möts har man en chans att få se sig själv.

Madeleine Brandinär arkitekt och författare.