Ledare

Trist om inte turist trivs

Ledare Artikeln publicerades

TA ANSER: Kommunerna kan göra mycket för att utveckla turismen, men ofta helt andra saker än vad de själva tror.

Förhoppningarna på turismen som tillväxtbransch är högt uppskruvade. Förmodligen för högt, konstaterar Rese- och turistnäringen i Sverige (RTS) i den rapport som presenterades på onsdagen. Målet att i Sverige nå 500 miljarder kronor i omsättning för sådan konsumtion som kan kopplas till turismen kräver en årlig tillväxtökning på 7 procent. De senaste tre åren har den inte ens nått upp till hälften av det. Och med nedskruvade förväntningar på ekonomin i Sverige och Europa 2012 är det svårt att tro på ett trendbrott nu.

För många skånska kommunerär besöksnäringen en avgörande del av det lokala näringslivet. Inte minst gäller det Söderlätt och Trelleborg. Men allt för stort beroende av turismen har sina baksidor. Problemet med den begränsade högsäsongen får alla utpräglade turismkommuner känna på. Konstrundor och andra evenemang gör sitt till för att förlänga säsongerna och hotell- och konferensanläggningar kan delvis byta kundgrupper mellan sommar- och vinterhalvår. Tyvärr räcker inte det hela vägen.

RTS konstaterar i sin rapport just att näringen inte får bli för ensidig: ”det skapar korta säsonger med ett alltför begränsat erbjudande för att kunna skapa en hållbar ekonomi i en region”.

Det behövs mer av innovationer och branschöverskridande samarbeten för att få ett näringsliv som kan bära hela året och bidra till en bredare arbetsmarknad. RTS lyfter fram att resor och övernattningar ofta sker av andra anledningar än det som vi direkt tänker på i form av turistattraktioner. Att natur, kultur och idrott kan dra besökare är uppenbart, men även sådant som ett udda näringsliv kan locka andra än affärsresenärer. Gruvor, lantbruk, fiske och äppelodling är vardag och självklarheter för en del, men spännande för den som normalt mest trampar asfalt och kontorsgolv.

För kommuner med stor andel turismoch sommarboenden är det också viktigt att satsa på andra sidor. Det är en strategisk utmaning att kunna omvandla turistintäkter till skatteintäkter genom att få fler fastboende. Det kräver skola och omsorg av hög kvalitet, väl fungerande kommunikationer och andra grundläggande samhällsfunktioner. Det är till det politiker och tjänstemän ska koncentrera sin kompetens och tid.

Däremot ska de ägna mindre tid åt broschyr- och mötesskapande byråkratiska projekt kring upplevelseindustrin. Politiker är inte affärsutvecklare. Det klarar andra bättre.