Ledare

Sänkt skatt, inte höjda avdrag

Ledare Artikeln publicerades

2010 var en av de hetare valfrågorna rut- och rot-avdragens framtid.

Allianspartierna värnade bägge reformerna och Centern kunde dessutom tänka sig att utöka avdragsmöjligheterna genom att också införa ett avdrag för IT-tjänster, ett rit-avdrag.

Det handlar om arbetslinjen, att alla jobb är lika mycket värda och att det ska löna sig att arbeta.

De rödgröna vardäremot benhårda motståndare, främst mot rut-avdraget, som infördes 2007. I efterhand har det framgått att motståndet var starkast inom Vänsterpartiet och i Socialdemokraternas vänsterfalang. Miljöpartisterna hade sett sig tvingade att kompromissa. För att de gröna skulle klara av att hålla sams med de röda fick MP acceptera ett motstånd som gick på tvärs med den egna entreprenörs- och småföretagarvänliga politik som man annars vanligen står för.

Nu när det inte längre finns något rödgrönt regeringsalternativ finns det inte heller någon som på allvar utmanar rut-avdraget. En ny Sifoundersökning, publicerad i Svenska Dagbladet (25/7), visar att 7 av 10 svenskar älskar avdragen. Bara 1 av 10 vill ta bort dem. Detta stämmer nog ganska bra med opinionsstödet för V och en extrem vänsterfalang av S, som inte bara bekämpar rut utan också allt vad vinster i välfärden heter. I stället för att se rut-avdraget för vad det är, har det bakats moralkakor. Vissa jobb har framställts som bättre än andra. ”Rika ska ta hand om sin egen skit”, har det hetat i debatten.

Det är fel.

Alla jobb behövs.

Det är inte finare att installera en tvättmaskin än att använda den.

Vilket 64 procent av S-sympatisörerna och 23 procent av V-väljarna faktiskt instämmer i, när de svarar att de vill behålla bägge avdragen.

Alla tjänar på att svartajobb blir vita, även om det i förlängningen finns bättre metoder för detta än att gynna vissa branscher. Det är därför läge för en bred skattereform.

Rot- och rut-avdragens popularitet visar just det som skatteteoretikerna så väl vet: Är skatten hög minskar efterfrågan, om skatten sänks ökar den. Följden blir större utbud och fler jobb. Generellt. En total översyn av skattesystemet är därför viktigare än att utreda om barnfamiljer och äldre ska kunna dra av mer för rot- och rut-tjänster än vad andra grupper ska kunna.