Ledare

Moderat budget inte nog för Trelleborg

Ledare Artikeln publicerades
Klarar sig inte på egen hand.
Foto:Janerik Henriksson/TT
Klarar sig inte på egen hand.

Moderaterna i Trelleborg lägger en seriös borgerlig budget. Det är välkommet. Men Alliansen måste enas för att politiken ska bli verklighet.

I rådhuset sitter oppositionsrådet Mikael Rubin (M) ett våningsplan över kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S). Rent fysiskt vill alltså Rubin gärna flytta ned ett snäpp efter nästa års val. Men i den politiska hierarkin är det uppåt han siktar.

Moderaterna och Liberalerna lägger var sin budget för 2018, tydligen i syfte att profilera respektive parti. Om det är lyckat eller inte kan man tvista om, de två partierna bör åtminstone vara tydliga med att de är beredda att styra Trelleborg med gemensam budget.

För att återta makten som Moderaterna satt på under åtta år viker inte Rubin och hans grupp undan för känsliga frågor. I den moderata budgeten ryker bland den näringslivschefstjänst som Trelleborgs historiska första moderata kommunalråd – Ulf Bingsgård – i dag sitter på. Moderaterna drar också bort den ännu dyrare tjänsten som hållbarhetschef som den nu styrande Kvartetten införde.

Utöver det ska 30 anställda inom kommunen bort, genom pensioneringar och neddragningar.

Moderaterna vågar också sig på mer ideologiska förslag, som att sälja Bredbandsbolaget, Elförsäljningsbolaget och Östersjöterminalen. 100 miljoner kronor räknar man med att kunna få för de bolagen. Moderaterna vill också att kommunen ska avyttra sina placeringar i aktiefonder, för runt 70 miljoner kronor.

En symbolisk sänkning av skatten med 10 öre har Moderaterna med i sin budget. Med jobbskatteavdragets konstruktion betyder det inte så mycket för de flesta arbetstagare, men inriktningen är ändå hoppfull.

Moderaterna vill däremot inte knapra på resurser för skola och äldreomsorg, utan ge dem realistiska budgetar. Med hänsyn till löneökningar blir det drygt 87 miljoner kronor mer än nuvarande års budget för socialnämnden och 65 miljoner kronor mer för bildningsnämnden. Behoven växer och de många lagstyrda åtagandena är så stora att det är nödvändigt. Och är det något som ska prioriteras är det dessa centrala behov.

Så långt är Moderaternas inriktning av godo. Trelleborgs kommun har i stort och smått prioriterat fel saker, där dyra avtackningar av chefer må sätta ett litet avtryck i den kommunala budgeten men ett desto större i medborgarnas medvetande. Det behövs politiska krafter som inser det och driver på för att prioritera rätt.

När det sedan kommer till att verkligen styra blir sakerna mer komplicerade. Några tydliga majoriteter lär det inte bli i Trelleborg. Liberalerna har inga stora marginaler till fullmäktigespärren och hade troligen gynnats av en valkrets i stället för två.

KD är ute ur fullmäktige och har ingen gratis medvind från riksplanet för att ta sig tillbaka. Och Centerpartiet har att välja om det är samkörning med Socialdemokraterna som gäller även efter 2018 eller om man ska vända hem till det liberala lägret. Till det kommer Söderslättspartiet vars framtid också är svårbedömd.

Inför valåret hade det varit bra med en tydlig borgerlig sammansvetsad allians, som kunde enas kring just den inriktning som Moderaterna har i sin budget. Någon majoritet kommer inte gå att räkna hem, men självklart är det politikernas uppdrag att försöka driva politiken så långt som möjligt i den riktning de önskar.