Ledare

Bo Pellnäs: Löfvens oförmåga att hantera kriser

Ledare Artikeln publicerades
Bo Pellnäs
Foto:Peter Åklundh
Bo Pellnäs

Regeringens krishantering är undermålig.

En regering måste kunna hantera två slags kriser. Dels en politisk kris som drabbar något eller alla partier i en regering och vars effekter hotar att undergräva stödet hos allmänheten. Dels en kris som leder till skador på samhället, dess institutioner eller enskilda individer. Att tidigt upptäcka och om möjligt föregripa sådana kriser kräver att de hanteras av människor som förstår de mekanismer som påverkar utfallet, de signaler som måste uppfattas och vilka medel som står till förfogande. Politiker borde rimligen på egen hand vara fullt kompetenta att tidigt vädra vad som kan bli en politisk belastning. När det gäller samhällspåverkande kriser är det uppenbart att politikerna behöver kompetent uppbackning av folk som behärskar de områden som är aktuella. Som det visade sig i frågan om Transportstyrelsens outsourcing av sina IT-system, så hjälper dock inte detta expertstöd, om det saknas ett fungerande krislednings- och informationssystem inom den inre politiska kretsen. Säpo:s varningar förklingade i vinden.

Regeringen Löfven har uppvisat en förvånande oförmåga att hantera båda typer av de kriser som här beskrivits. Man måste fråga sig hur statsministern väljer sina rådgivare. Regeringen Reinfeldts förödande förlust av fyra ministrar till följd av mediernas kontroll av deras agerande understryker dock problemen.

Vid det här laget borde statsministerkandidater ha lärt sig att ministrar och statssekreterare inte får utses på grund av trogen tjänst i partiet eller på antalet uppbackare i innekretsarna. Personlig duglighet, integritet och förmåga att ta även obekväma beslut är vad som gäller. Partisekreterarnas förmåga att hålla koll på lokala politiker och att styra upp en professionell urvalsprocess är nog väldigt avgörande. Miljöpartiets val av Mehmed Kaplan till minister är ett exempel på en fatalt misslyckad rekrytering.

Löfven måste uppleva en besvikelse över det dåliga stöd han haft inom regeringen. Men också inse att han själv helt och hållet har det fulla ansvaret för de brister som funnits. När det gäller Transportstyrelsens agerande är det ännu för tidigt att ha en uppfattning om vad som egentligen ägt rum inom regeringen. Om hela spelet går ut på att skydda en statsminister, som tidigt var informerad men inte agerade, eller om regeringens krishantering och inre information verkligen var så usel som det framstår. I värsta fall får vi vänta på Ygemans eller någon annan insiders memoarer när de utges om tjugo år.

Beslutet att utse Tomas Bodström till landshövding, innan hans roll som styrelseledamot i finansbolaget Allra var klarlagd, blottar en politisk obegåvning som inte får uppvisas av en regering. Civilminister Shekarabi bär sannolikt ett ansvar. Men i värsta fall är det statsministern som inte har förstånd att säga nej när det krävs.

Fakta

Bo Pellnäs

Säkerhetspolitisk expert

Visa mer...