Insändare

Visa respekt för närdemokratin

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten föreslår ett samarbete mellan Västra Alstads skola och Pilens Montessoriskola.
Foto: Tomas Nyberg
Skribenten föreslår ett samarbete mellan Västra Alstads skola och Pilens Montessoriskola.

Föräldrar och medtyckande har gjort ett intryck som gott och väl illustrerar olika partiers löften om ”en levande landsbygd”.

Vad är det som är så svårt?

- I Alstad finns det dels den kommunala skolan och dels den privata Montessoriskolan, Pilen.

Varför då inte söka en samverkan mellan dessa båda?

- Kanske svårt med Sven Lindkvists (S) dogmatiska inställning men här måste väl alla beslutsfattare kunna se till samhällsnytta och framför allt, barnens bästa?

En pragmatisk hållning, bortsett från partiprestige, borde inte vara så svår. Med respekt för närdemokrati.

Rune Roth

Beddingestrand