Insändare

Varför tillåts kommunen att vattna?

Insändare Artikeln publicerades
Skribenten tycker att det är motsägelsefullt att kommunen vattnar när privatpersoner uppmanas att hushålla.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Skribenten tycker att det är motsägelsefullt att kommunen vattnar när privatpersoner uppmanas att hushålla.

Angående artikel i Trelleborgs Allehanda (den 5 juli) om sommar, sol och torka.

VA-chefen Daniel Påhlsson Wargren vädjar till hushållen att hålla igen med vattnandet, då känns det frustrerande för oss vanliga dödliga, med våra halmgula gräsmattor, att se två vattenspridare i planteringen vid tågstationen, och en vid Garvaregården, och de sprutar vatten i cirka sex till åtta timmar vardera!

Christel på Strandgatan

Svar direkt: Parkavdelningen vattnar på viktiga, publika platser till glädje för många trelleborgare och besökande. Vi vattnar bara sommarblommor samt nyplanterade träd och buskar och perenner som är av stort ekonomiskt värde. Vid ett eventuellt bevattningsförbud har vi en reservbrunn (borra) som inte belastar vattenverket och som vi i så fall kommer att ta i bruk.

Mark Huisman

chef park och natur