Insändare

Tre primära behov

Insändare

Svar till ekonomen Erik R (den 22 maj).

Artikeln publicerades 25 maj 2012.

Människa, såväl som bonde, har tre primära behov. Mat, tak över huvudet och kärlek. Ett av dessa är livsnödvändigt.

Maten! Därför har människor i alla tider värnat om tillgång till denna och kanske till ett förmånligt pris. Våra råvaror har konsumenten till mycket förmånligt pris, ibland under produktionskostnaden.

Därav EU-stöd. Tro inte att priset på din vinflaska varit den samma utan EU-stöd.

Bra insändare för övrigt Erik R, men kalla dig inte ekonom. Du tycks även sakna kärlek, åtminstone till bönder!

Boende i Södra Åby och 73 år (om tolv år) om jag får leva och förse dig med energi eller bra livsmedel.