Insändare

Tre primära behov

Insändare Artikeln publicerades

Svar till ekonomen Erik R (den 22 maj).

Människa, såväl som bonde, har tre primära behov. Mat, tak över huvudet och kärlek. Ett av dessa är livsnödvändigt.

Maten! Därför har människor i alla tider värnat om tillgång till denna och kanske till ett förmånligt pris. Våra råvaror har konsumenten till mycket förmånligt pris, ibland under produktionskostnaden.

Därav EU-stöd. Tro inte att priset på din vinflaska varit den samma utan EU-stöd.

Bra insändare för övrigt Erik R, men kalla dig inte ekonom. Du tycks även sakna kärlek, åtminstone till bönder!

Boende i Södra Åby och 73 år (om tolv år) om jag får leva och förse dig med energi eller bra livsmedel.