Insändare

Stäng framtidens vårdavdelning

Insändare Artikeln publicerades
Det är verkligen beklämmande att Trelleborgs lasarett skall spara 10 miljoner, skriver Inga-Lill.
Foto: Axel Herrlin
Det är verkligen beklämmande att Trelleborgs lasarett skall spara 10 miljoner, skriver Inga-Lill.

Det är verkligen beklämmande att Trelleborgs lasarett skall spara 10 miljoner när de hållit sin budget i flera år. Lägg mer sparbeting på de stora akutsjukhusen som aldrig håller sina budgetar.

Ett sätt att spara är att stänga framtidens vårdavdelning. Omfördela personalen där till övriga medicinavdelningarna så fler vårdplatser kan öppnas där, reservera eventuellt några vårdplatser på någon av medicinavdelningarna till de patienter som nu vårdas på framtidens vårdavdelning. Dessutom sparas hyran in.

På framtidens vårdavdelning kunde de specificerade palliativa slutenvårdsplatserna öppnas. Då blir det primärvården eller någon privat aktör som får stå för driften och hyran där.

Inga-Lill