Insändare

Ska vi nå klimatmålen, måste lastbilstrafiken på våra vägar minska

Insändare Artikeln publicerades
Framtidens transporter går med tåg och sjöfart – inte lastbilar, menar skribenten.
Foto: Johan Nilsson/TT
Framtidens transporter går med tåg och sjöfart – inte lastbilar, menar skribenten.

Turerna kring Trelleborgs hamnutbyggnad, ringvägar och byggande av Sjöstaden, visar allt tydligare hur dåligt genomtänkt hela projektet är. Och det är kommande generationer som kommer att få betala kalaset.

Hamnutbyggnaden startade utan att man säkrat hur man ska ta sig till och från hamnen. Bara det är anmärkningsvärt. Finansieringen av utbyggnaden har man däremot "säkrat" genom att förutsätta en östlig hamninfart och att man då kan sälja tomtmark för byggandet av Sjöstaden.

Utredningen om en västlig infart blev säkert därför just så som man ville ha den. Nämligen en utredning som visar en helt orealistisk lösning på en västlig infart.

Förutom finansiering från försäljning av tomtmark, förutsätter man att lastbilstrafiken ska öka ytterligare, för att hamnen inte ska dras med röda siffror i boksluten.

På ledarsidan i TA (den 13 april) nämner Petter Birgersson klokt, att de stora värdena av en hamn i Trelleborg ligger utanför kommunen. Det vill säga trelleborgarna har ingen direkt nytta av de passerande lastbilarna. Vad som ännu inte nämns i debatten, är hur förhoppningar om ytterligare ökad lastbilstrafik till och från hamnen harmonierar med framtida klimatpolitiska strategier.

I underlaget till regeringens klimatpolitiska handlingsprogram säger man att, om lite drygt tio år, ska utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med värdena från 2010. Detta tänker man ska uppnås bland annat genom en ökad transport av gods via järnväg och sjöfart. Trafikverket har i en rapport kommit fram till samma sak.

Ska vi nå klimatmålen, måste lastbilstrafiken på våra vägar minska. Man säger vidare att framtida infrastruktursatsningar inte ska göras utifrån prognoser om ökad vägtrafiktillväxt, utan utifrån klimatpolitiska mål.

Ganska tunga argument finns i bakgrunden i form av internationella överenskommelser som Sverige förbundet sig att följa i frågan om framtida utsläpp av växthusgaser.

Ponera att våra folkvalda riksdagspolitiker tar sitt förnuft till fånga och följer det klimatpolitiska handlingsprogram, man faktiskt tagit fram. Då är plötsligt frågan om en östlig eller västlig infart ointressant. Då gäller det att kunna visa att man kan transportera gods via järnväg eller sjöfart. Detta är fakta som borde vara känt för både hamnens ledning och Trelleborgs kommunpolitiker. Ändå väljer man att låtsas som att det inte gäller oss. Och som sagt. Det är kommande generationer som kommer att få betala kalaset. Både på skattsedeln och i form av sämre miljö.

Föga tröst är då en Sjöstad, som till ytan kommer att utgöra en väldigt liten del av Trelleborg och som kanske inte ens kommer att befolkas av trelleborgare.

Piraten