Insändare

Mycket bättre med Trelleborgsalliansen vid rodret!

Insändare Artikeln publicerades

Svar till Ben Benrabah (den 26 juni).

Ben Benrabah är inte nöjd med den politiska ledningen i Trelleborg. Och så ska det ju vara. Han tillhör ju oppositionen. Särskilt går han till angrepp på kommunstyrelsens ordförande, Ulf Bingsgård. 
Ulf Bingsgårds kanske främsta bedrift är att ha hållit ihop en sexpartikoalition under snart hela mandatperioden. För det krävs det ledarskap och lyhördhet för alla partiernas önskemål. 
En kommuns lednings främsta uppgift är att hantera kommunens skattebetalares pengar på optimalt sätt så vi får ut mesta möjliga service för varje skattekrona. Om en kommuns intäkter minskar, vilket är en realitet för i princip alla svenska kommuner idag, efter finanskrisen och mitt i den stora efterfrågekrisen, är därför inte den bästa åtgärden att genast höja skatterna. Detta är ju vad Socialdemokraterna vill. Socialdemokraterna är Benrabahs parti, han tillhör Trelleborgs arbetarekommuns styrelse. Bättre enligt min mening är att anpassa kommunens utgifter efter dess inkomster. 
Budgeten är verktyget för att åstadkomma detta. Inför det senaste fullmäktigemötet hade Ulf Bingsgård och moderaterna tagit just det ansvar som Benrabah efterfrågar och i budgeten anpassat utgifterna efter aktuella och i framtiden förväntade inkomster för att åstadkomma en budget i balans. Besparingarna skulle också ske solidariskt mellan de olika - alla lika angelägna - behovsgrupperna.

Men det förslaget passade inte Socialdemokraterna som populistiskt föredrog att slösa med skattebetalarnas pengar. Sverige har nästan tio procentandelar högre skattetryck än genomsnittet i EU. Borde vi inte se till att få bättre utdelning på våra skattepengar? Vem tror att mer pengar löser problemen? Det är bättre hushållning och planering som krävs! Och det har tidigare saknats!

En annan sak Benrabah, har det gått dina ögon spårlöst förbi att situationen i Trelleborgs kommun sedan ditt parti med Egil Ahl i spetsen tvingades lämna över styret till Trelleborgsalliansen 2006, har förbättrats till den milda grad att det uppmärksammats först i juninumret av tidskriften Fokus och sedan i ett morgonprogram på TV. Vidare när det gäller miljöarbetet rankas kommunen i dag av tidningen Miljöaktuellt så högt som på 45:e plats av 276 kommuner! 
I Fokus rankning av Sveriges 290 kommuner uppmärksammades Trelleborgs kommun med en egen artikel för att vara årets klättrare. Trelleborg hade 2008 lyft sig 120 placeringar, från 253:e till 133:e plats. De största förbättringarna har skett inom personaltäthet i förskola och sjukskrivningstal, men även skolutgifter, företagsklimat och socialbidragstagande bidrar starkt till klättringen. 
Så såg det inte ut när Egil Ahl och socialdemokraterna hade makten! Detta har Trelleborgsalliansen med Ulf Bingsgård i spetsen åstadkommit på bara två år. Låt det bli många år till.