Insändare

Limerick

Insändare Artikeln publicerades

Det bor en egocentrisk *an på Kurland vid golfbanans rand.

Med fel vetande i ledarskap när han får blodad tand.

Kallar sina kollegor inkompetent, idiot, pajas och tönt.

Alla vi väluppfostrade skulle säga skönt.

Om detta parti SÖS:ade in och bara blev till sand.

Magne B