Insändare

Järnvägen då?

Insändare Artikeln publicerades

En tidigare ledare i TA angående folkomröstning om ringleder innehöll förvisso mementon om tolkningssvårigheter kring vad ett beslut kan innebära.

De diskussioner som hittills förts handlar dock enbart om vilken vägsträckning som skall dras och hur infrastrukturfrågorna för den sydliga regionen kan komma att se ut.

Politikernas och Trafikverkets åsikter skiljer ju åt. Samtidigt undrar man varför ingen istället förordar ökade järnvägstransporter? Det har tyvärr under de senaste decennierna blivit mer lastbilstrafik till förfång för järnvägen. Det går ju att lasta på både lastbilar och trailers på tågen.

Det handlar förvisso om ekonomiska omfördelningar och som staten måste ta itu med men fördelarna blir istället minskad landsvägstrafik och klimatförbättringar. Därtill ska man komma ihåg att man från Trelleborgs kommuns sida önskar att det anläggs dubbla järnvägsspår till Malmö, vilket ju naturligtvis underlättar för ökad godstrafik.

Med den här alternativa lösningen spar man en hel del kostnader.

Jan-Åke Ekholm