Insändare

En förlegad lösning på öster

Insändare Artikeln publicerades
 Dra tillfarten från Östra Infarten till hamnen där Scans gamla slakteri ligger i dag, förslår Mats och Anna Åstrand.
Foto: Tomas Nyberg
Dra tillfarten från Östra Infarten till hamnen där Scans gamla slakteri ligger i dag, förslår Mats och Anna Åstrand.

I början av 1970-talet byggdes Östra Infarten, Trelleborgsbanan flyttades ut från staden och bangården byggdes ut.

Dessa tre åtgärder medförde att ett 70-tal hus revs på Öster Jär och rev upp sår i stadsdelen. Hus revs på Östra Stranden för bangårdens utbyggnad, i dag börjar numreringen på första huset på 30. På Östra Förstadsgatan revs hus där Östra Infarten i dag passerar denna gata och där järnvägsviadukten passerar Östra Förstadsgatan revs också hus. Öster Jär blev en instängd stadsdel med två vägar ut för biltrafiken och för fotgängare och cyklister tre tunnlar under Östra Infarten. Dessa tunnlar är både trafikfarliga och otrygga och skulle med största sannolikhet inte utformats på detta sätt i dag.

Nu vill politikerna skapa ytterligare sår i vår stadsdel och riva fler hus genom den nya tillfarten till hamnen. Socialdemokraterna vill riva de återstående husen på Roddargatan för sin tunnellösning och sannolikt får man offra ett par hus på Östra Stranden. De borgerliga partierna vill dra infarten längs järnvägen och man får då offra kanske upp mot tio hus på Östra Stranden och på Blygers väg. Tillfart längs järnvägen får också negativa effekter för dem som sommartid vistas i Nyhemsparken och på stranden nedanför.

Men det finns en lösning som inte har dessa negativa effekter, dra tillfarten från Östra Infarten till hamnen där Scans gamla slakteri ligger i dag. Då behöver inga bostadshus rivas och Öster Jär slipper fler husskövlingar och fler sår i bostadsmiljön.

Och när vi ändå har ordet; ge omgående oss fotgängare och cyklister från öster en trafiksäker och trygg förbindelse till centrum. Den 70-tals lösning som nu finns är sedan länge förlegad.

Mats och Anna Åstrand