Insändare

Ego eller eko?

Insändare Artikeln publicerades

Skolan, en plats där varje individ är unik och ska få utvecklas i sin egen takt.

Många debattinlägg är skrivna i ämnet. Frapperande många handlar om lärarnas situation och deras löner. Vilket tyvärr inte förvånar i vårt egodrivna och prylfixerade samhälle.

Vilket är skolans främsta syfte och hur kan vi uppnå det? Låt svaren vägleda debatten och kanske utveckla en ny skola, anpassad till den tid vi lever i. Tänk om vi kunde ge varenda barn möjligheten att nå sin unika potential i en harmonisk, inspirerande och hälsofrämjande miljö. Tänk om vi med en fördjupad dialog och kommunikation kunde hejda explosionen av diagnoser och psykisk ohälsa hos våra unga. Den nya tiden har producerat ett nytt synsätt där människan befinner sig på toppen i ett egosystem snarare än som en del i det naturliga ekosystemet. Egot vill bara ha mer och mer på bekostnad av andra människor, djur och den gemensamma planetens resurser. Nu börjar våra olika samhällsystem, som till exempel skolan och äldreomsorgen, att erodera sönder i jakten på pengar. I enlighet med egots drivkraft exploateras även planeten jorden besinningslöst varje dag utan vidare hänsyn till morgondagen och framtida generationer. Kan vi bredda och fördjupa debatten till att omfatta andra aspekter av tillvaron än ökad tillväxt har vi förmodligen ganska goda möjligheter att forma en bättre värld.

Forskarvärlden pratar om resiliens – förmåga att klara förändringar och vidareutvecklas. Det handlar om ett systems förmåga att stå emot stress eller förändring samt att återuppbygga viktiga funktioner efteråt. För våra barn och ungdomars skull sök inte snabba lösningar, det fungerar inte längre. Vi måste arbeta med våra egna värderingar – vi måste vidareutvecklas! Fler och fler människor världen över organiserar sig på gräsrotsnivå för ett liv anpassat till vår gemensamma planets faktiska resurser. Det finns massor med vägledande och uppmuntrande information på bland annat nätet. Informera och engagera dig – dina val är våra barns framtid.

Avslutar med ett okänt citat "Explain to future generations, it was good for the economy. When they can´t farm the land, breathe the air and drink the water."