Insändare

Det är tid att samarbeta med Trafikverket

Insändare Artikeln publicerades
Söderslättspartiet vill finansiera den nya hamninfarten genom en vägtull där lastbilarna står för sin infart.
Foto: Claudio Bresciani / TT
Söderslättspartiet vill finansiera den nya hamninfarten genom en vägtull där lastbilarna står för sin infart.

Trafikverket säger i sin skrivelse till Trelleborgs kommun bland annat att ”Trafikverket ser bara positivt på planerna på att omvandla extensivt nyttjad industri/hamnmark till tät bostadsbebyggelse… Vi är beredda att stötta kommunen i genomförandet av Sjöstadsprojektet”.

Varken länsstyrelsen eller Trafikverket är motståndare till Trelleborgs behov av en hamninfart, som kan gå i samklang med tät bostadsbebyggelse och påstår att ombyggd västlig infart är förenlig med byggnation av Sjöstaden. Men myndigheterna har i sina skrivelser till Trelleborg tydligt sagt ifrån med väl underbyggda motiveringar att en östlig hamninfart via ringväg inte låter sig göras. Det är tid att samarbeta i frågan med Trafikverket, där kunskapen finns.

Vi håller helt med insändarskribenten med signaturen LBH (den 3 februari) ”Ge trelleborgarna tillgång till det naturen givit staden”; att Trelleborg får tillgång till kusten. Redan i Söderslättspartiets valmanifest 2014 har vi idéförslag på hur en västlig hamninfart kan anordnas helt utan tung lastbilstrafik från Maglarpsrondellen till Västra korset. Alltså full tillgång till stranden från golfbanan fram till den tidigare småbåtshamnen. Vid sträckningen Pergo-Maxi-Dux kan det byggas fina bostadsområden, Sjöstad väster. Här föreslår vi att hamntrafiken går på en nedsänkt vägbana med överbyggnad. Längre in mot centrum fortsätter man med överbyggd nedsänkt väg. Lastbilarna varken syns eller hörs. Vi har även förslag på finansieringen genom en vägtull (bestämmes av staten) där lastbilarna står för sin infart i stället för att varje skattebetalare skulle vara drabbade av tusenlappar årligen under en 30-årig avskrivning för en ringväg.

Trelleborg har en stadsring från Maglarpsrondellen till väg 108 mot Lund nyligen byggd på kommunens initiativ. Den går genom ett handelsområde, som är under utveckling med bland annat en kommande etablering av Coop. Vägen kan omöjligen hantera hamntrafiken med tusentals lastbilar. Det är inte en Europaväg. Däremot bör stadsringen snarast byggas vidare österut från 108 rondellen ner till Citygross. Ett SÖS-förslag sedan 2010. Detta är nödvändigt för att klara utryckning till östra Trelleborg eftersom brandstationen flyttas till ett nytt trygghetens hus vid 108-rondellen. En stadsring kommer också att medföra en avlastning av personbilstrafiken som i dag trängs med bussarna utanför centralstationen.

Det går att nå havet från centrala staden med en ombyggd västlig hamninfart.

Christian Ottergren

Söderslättspartiet