Gästkrönikan

6B och smörpapper

Gästkrönikan Artikeln publicerades

Det var en gång en arkitekt från Göteborg som kom i nära samspråk med Trelleborgs förre kommunalråd. Arkitektkonsulten tog fram tjocka pennan och skissade.

Arkitekter använder pennor med 3 mm tjocka stift och mjukhetsgrad 6B på blyet. Ingenjörer ritar med 0,5 mm stift och hårdhetsgrad 2H. (Idag projekteras förstås det mesta i datorernas ritprogram.)

Hur kan Trelleborg utnyttja sitt fina läge vid vattnet bättre? Med tjocka pennan ritades nya boplatser vid Stavstensudde. Men E6 låg som en barriär och skar av kontakten till staden. Det var inte lockande. Om infarten till Trelleborg plockades bort kunde västra stranden lossgöras från industri och handel och bli ett Trelleborgs eget Bo01. Vips for tjocka pennan i en vid båge runt staden och lastbilarna till hamnen flög över spårområdet och damp sen ned i östra hamnen.

Och där stod Vägverket med lång näsa! E6, projekterad och finansierad skulle inte längre gå in till Trelleborg utan sluta vid Skegrie någonstans.

Det är aldrig fel att tänka fritt och rita med tjocka pennan, men att vända ut och in på en stad låter sig inte göras så lätt. När det är dags att rita noga med 2H-pennan, att bedöma konsekvenser, att beräkna, då är det många av 6B-skisserna som faller.

Det är arkitektens arbetssätt, att pröva genom att skissa. Det räcker inte att tänka och prata, man måste rita bilder och kartor. Det är själva metoden. Man skissar på tunna genomsiktliga papper, lägger nya skisser ovanpå i tjocka travar, och man slänger skisser. Runt arkitektens bord ligger högar av hopkramade pappersbollar. Det är inte farligt. Skissarbete kostar 1 krona, projekteringsarbete kostar 10 kronor, bygga kostar 100 kronor, att förvalta kostar 1000 kronor.

Nu är idén testad i översiktsplanen med en väg norr om Skegrie utanför järnvägen till en östlig hamninfart. Kring denna väg har placerats industrier och upplag. Och vägen blir då en barriär mellan landskapet och staden.

Det är inte fel att fortsätta skissa. Översiktsplanen ska omarbetas inför utställningsskedet. Trafikplanering ska utgå från och lösa problem som trängsel och köer, olyckor, buller. Idag finns sådana problem längs Hedvägen. Buller finns även på Hamn- och Strandgatan. Infart E6 har däremot inte sådana problem när den blir motorväg. Stadsplanering ska väga in alla aspekter, trafik, men också miljö, trivsel, skönhet, bo, handla, promenera, roa sig, allt. Viktigast är trevnad och stadens attraktionskraft.

Kära Trelleborgare! Jul är att vakna medan det är mörkt, jul är att sakna det som man har drömt, jul är att vekna när man minns det man har glömt. På julafton, från Dalabadets brygga kan man se hur det lyser från Gärdslövs kyrka till Tommarps, från Smyge fyr till Minnesberg. Alla är med.

Jag önskar oss alla en kärleksfylld jul och nya skisser till översiktsplanen.

Madeleine Brandinär arkitekt och författare.