Debatt

Vi vill också att eleverna ska stå i centrum, Lars Mikkelä!

Debatt Artikeln publicerades

Svar till Lars Mikkelä (den 8 juli).

Du har missat viktiga ståndpunkter i Miljöpartiets debattinlägg. Vi är på inget vis emot att ny teknik används i våra skolor. Tvärtom är vi de första att inse att ny pedagogik/teknik kan underlätta inlärningen för barn med särskilda behov.

Du skriver att den kunskap vi har i dag inte skulle motivera att barnen i Trelleborgs skolor skyddas mot höga nivåer av mikrovågsstrålning från trådlösa datanätverk och läsplattor. Det är precis tvärtom, vilket vi framförde i vårt inlägg: Det finns en förbluffande mängd vetenskapliga undersökningar som visar att strålningen från sådan trådlös teknik är skadlig för hälsan och försämrar viktiga funktioner som minne, inlärning och koncentrationsförmåga.

Detta är fakta. Men du väljer att blunda. Det är lika ansvarsfullt som att lokföraren kör vidare med ett fullastat tåg trots att alla varningslampor signalerar att tåget måste bromsas.

Vi uppmanar dig, Lars Mikkelä, och resten av bildningsnämnden att läsa igenom den information som finns på Strålskyddsstiftelsens hemsida.

Vi är rädda om barnen. Mikrovågsstrålning från trådlösa datanätverk är cancerklassad i samma klass som bly och DDT. Det är knappast ämnen vi vill se öka i barnens skola. Lika lite som mikrovågsstrålningen.

Att som du skriver, läsplattorna kan användas off-line och därför inte behöver uppkoppling mot WiFi eller mobilnät, innebär att du inte förstått hur det fungerar. Det är bra att plattorna kan användas off-line, strålningen från ett 25-tal plattor i ett klassrum är hög. Men du missar helt att tanken med WiFi och läsplattor är att det finns trådlösa accesspunkter överallt i skolorna, utplacerade med lämpligt mellanrum för att alla ska kunna få täckning när så erfordras för att ladda ner appar och dylikt.

Dessa accesspunkter eller den trådlösa uppkopplingen stängs aldrig av över huvud taget utan är påslagen alltid.

Det gör att både barn och elever exponeras kraftigt under hela skoldagen.

Att som du gör, jämföra med att var tredje sjuåring har egen smartphone och ännu fler högre upp i åldrarna, och säger att strålningen i skolan troligen inte är avgörande tyder på stor okunnighet. Det handlar om den totala exponeringen. Ska kommunen exponera alla våra skolbarn och lärare med eller mot deras vilja och bygga på den exponering som sker på fritiden hos vissa? Det finns faktiskt exempel på föräldrar som av hälsoskäl väljer att inte ge sitt barn en smartphone eller använda trådbundna nätverk hemma.

Kommunen har dessutom ett arbetsmiljöansvar, både för barn och lärare. Vem vill ta på sig ett ansvar när någon skadas eller blir allvarligt sjuk av skolornas trådlösa nätverk?

Det enda riktiga är enligt vår mening att iaktta försiktighetsprincipen som är inskriven i 2 kap 3§ Miljöbalken!