Debatt

Vi vill inte lägga ner Alstads skola

Debatt Artikeln publicerades
Moderaterna vill inte, som Kvartetten föreslagit, lägga ner mellanstadiet på Alstad skola.
Foto: Tomas Nyberg
Moderaterna vill inte, som Kvartetten föreslagit, lägga ner mellanstadiet på Alstad skola.

I TA:s nätupplaga (den 28 auguati) kan man läsa att Kvartetten vill lägga ned mellanstadiet på Alstads skola.

Med ett moderat styre kommer det inte att ske. Redan för ett par år sedan var det på tal och redan då sa vi nej. Vårens agerande från Kvartetten har börjat nagga Alstads skola i andra kanten. Förskoleklass startas inte i höst på grund av de krav på antal elever som Kvartetten tvingade fram.
Om detta får fortsätta kommer skolan i Alstad att försvinna. Det vill vi inte medverka till.

Vi arbetar på flera fronter för att utveckla Alstad och behålla skolan. 
Moderaterna har tagit initiativ till samtal med friskolan Pilen för samarbete. Moderaterna har fått igenom ökade byggplaner för Alstad i översiktsplanen. Vi motsätter oss att politiker tar beslut som skrämmer bort föräldrarna. Vi vill bygga en ny förskola så att de mindre barnen kan stanna i Alstad.

Om sänkta krav på antal elever innebär högre kostnader är vi beredda att ta det för att ha kvar skolan.

Lars Mikkelä (M)

Mikael Rubin (M)