Debatt

”Vi kan inte klona oss!”

Debatt Artikeln publicerades
 Distriktsläkaren Lena Sloth är orolig inför framtiden.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Distriktsläkaren Lena Sloth är orolig inför framtiden.

Jag är distriktsläkare i Trelleborg och för närvarande djupt bekymrad för bemanningen dagtid på min vårdcentral.

I dagarna ska ett beslut klubbas om att primärvården ska bemanna jourverksamheten dagtid mellan 18-22 och på helgerna mellan 10-23. I ett läge där vi utgör 17 procent av läkarkåren och flera vårdcentraler är kraftigt underbemannade dagtid så underminerar ett sådant här beslut oss ytterligare.

Hur ska vi göra? Jobba dagtid eller kvällstid? Ta hand om våra äldre multisjuka dagtid eller snuvor och halsar på kvällstid? Vi kan ju inte klona oss!

I ett läge där en dålig arbetsmiljö gör att många nyfärdiga allmänspecialister väljer att bli hyrläkare så förbättras inte situationen av ett beslut som innebär att vi ska joura varje dag och helg . De extra miljonerna som skulle komma primärvården tillgodo skulle ju stärka den och inte försämra den. Inte läggas i jourverksamhet utan stärka vår bemanning dagtid.

Så hjälp oss att få och vilja fortsätta att vara allmänmedicinare inom primärvården i Trelleborg.

Lena Sloth

distriktsläkare