Debatt

Vården behöver inget vinsttak!

Debatt Artikeln publicerades
Tommy Bengtsson (C) skriver om vikten av privata aktörer inom till exempel vården.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Tommy Bengtsson (C) skriver om vikten av privata aktörer inom till exempel vården.

Vår rödgröna, (S)- och (MP)-regering har tyvärr inte kunnat avfärda Vänsterpartiets krav på förändringar och ett vinsttak i välfärden.

Regeringens förslag på ett vinsttak i välfärden kan medföra stora förändringar i hela vår välfärd. Många av de privata utförarna inom vård och omsorg är företagare som eftersträvar en god service mot sina kunder och således bidrar till vår välfärd. Om regeringens förslag och konstruktion av vinsttaket genomförs så kommer många företag att få svårt att fortsätta sin verksamhet.

Inom vårt län beräknas en av tre personer ha valt en privat vårdcentral och för skåningarna är valfriheten en viktig fråga. De medarbetare som arbetar inom vården i länet skall också har möjlighet att välja sin arbetsgivare eller starta en egen verksamhet.

Offentlig och privat verksamhet inom vården har samma krav på sig och skall kompenseras med samma ersättning. Uppföljningen på olika sätt är viktig så att skåningarna får den vård de behöver och kvaliteten är god. Vården som helhet får betecknas som god i vårt län, trots de bemanningssvårigheter som funnits inom den offentliga närsjukvården. Detta har orsakat problem med tillgängligheten på flera håll.

Olika utförare för invånarna är ett bra sätt att utveckla vården och kvalitén. Uppdraget för alla utövare skall vara detsamma med samma ersättning och det medför att det inte finns utrymme för oseriösa aktörer eller vinster.

Förslaget från regeringen bygger på sju procents vinst på operativt kapital och inte på rörelseresultatet som brukar vara normen. Inom vården är medarbetarnas kompetens av största värde och det är svårt att ta det värdet i ett bokslut med kronor. Det operativa kapitalet kan vara lågt eller negativt och det kan innebära att man behöver balansera ett nollresultat eller gå med förlust. Alla företags verksamheter måste också kunna utvecklas och då behövs ett visst ekonomiskt utrymme. Privata vårdcentralers möjligheter att verka kommer att begränsas och i vissa fall kanske avvecklas.

Det finns en oro hos våra privata vårdcentraler samt hos listade patienter och medarbetare som känner en osäkerhet inför framtiden. Det finns många välfungerande och uppskattade vårdenheter som skapar trygghet i sin verksamhet och det känns inte rätt att dessa enheter kan bli tvingade att lägga ner sin verksamhet på grund av regeringens förslag.

Vår välfärd är viktig och vård, skola samt omsorg skall utvecklas på bästa sätt. Mångfalden av utövare och valfrihet för invånarna skapar innovation och kvalitet. Tydliga förväntningar och bra uppföljning ökar också kvaliteten. Det är viktigt att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Tommy Bengtsson (C)

Beddingestrand i december 2017