Debatt

Var finns den politiska viljan?

Debatt Artikeln publicerades
Mats Sjölin (V) menar att man bör låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år stanna kvar i kommunen där de redan bor.
Foto: Jessica Gow/TT
Mats Sjölin (V) menar att man bör låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år stanna kvar i kommunen där de redan bor.

Regeringen och Vänsterpartiet föreslår i höstbudgeten ett särskilt budgettillskott till kommunerna i syfte att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Nu på onsdag behandlar kommunstyrelsen ett medborgarförslag som just föreslår att ungdomarna ska få stanna kvar under asylprövningsprocessen och inte skickas iväg då de fyller 18.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utrett frågan och anser att kommunen kan ge bistånd även om Migrationsverket är ansvarig för stödinsatser. ”Eftersom bestämmelsen ger kommunen en befogenhet att ge bistånd, men ingen skyldighet, bör det finnas ett politiskt ställningstagande i fråga om bistånd ska utges och principerna för fördelning av sådant bistånd.”

Förslaget till kommunstyrelsen innehåller inget sådant ställningstagande, rekommendationen från SKL följs inte.

Var finns den politiska viljan, det politiska ställningstagandet? Medmänskligheten? Många andra kommuner låter dessa unga få stanna, så borde politikerna klart och tydlig kunna besluta även i Trelleborg. Använd budgettillskottet till avsett ändamål och låt ungdomarna stanna!

Mats Sjölin

Vänsterpartiet Trelleborg